Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wenschen over. Meermalen rijst de vraag bij mij op: kan het doel, waartoe zij hier zijn, een licht voor de Heidenen te wezen, en een toonbeeld, hoe het heil, dat in chbistcs is, den mensch vernieuwt, bij zoo veel als nog aan hen te berispen valt, wel bereikt worden ? Wij zien echter duidelijke blijken, dat zij Christenen zijn, dat de Geest van God arbeidt aan hunne harten, en zij, waar zij afdwalen, zich telkens weer laten te regt brengen. Wij mogen misschien meer voor de toekomst van hunne kinderen verwachten. Hun arbeid bestaat voornamelijk in houtzagen, dat in deze luchtstreek een zwaar werk is; maar zij bewijzen ons daarmee de grootste dienst, en zij kunnen er hun brood door verdienen. Hunne plantaadjen geven hun nog weinig voordeel; want koffij en suikerriet willen in Akropong niet gelukken. Zij stellen daarin ook weinig belang. Het ligt in den aard der Negers, dat zij zich weinig bekommeren over heigeen in de toekomst en voor hunne kinderen nuttig kan zijn. Ook gevoelen de West-indische Negers, na hunne vrijlating uit de slavernij, zich tot den rang van Heeren en Vrouwen verheven, al verkeeren zij ook in zeer geringe omstandigheden. Een nederige, volgzame en buigzame zin wordt bij niet vele Westindisclie Negers aangetroffen."

»Wat den arbeid onder de Heidenen alhier betreft," zoo schrijven de Zendelingen uit Akroponijy » wij ploegen en zaaijen hier altijd nog slechts in hope. Wel heeft de waarheid blijkbaar op velen reeds

6 *

Sluiten