Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stangeb en mohB j gelijk het bedroevend was, dat oeorge tiiompson , een Neger te Bazel tot schoolonderwijzer gevormd, en als zoodanig te Ussu werkzaam, van den post verwijderd moest worden, omdat hij in zware zonden was gevallen. Een nieuwe zendingspost, Ahude , werd nu opgerigt, en de Zendeling meischel , met het Christelijke Negerhuisgezin van walter aldaar geplaatst. Moge Hij, die magtig is, en ook in deze zending reeds deed boven bidden en denken, de opgevatte hoop bevestigen, en zich ook uit de diepgezonken Negers eene gemeente verzamelen, waarin Hem heerlijkheid wordt toegebragt door jezüs Christus ! Hij heeft het beloofd, dat ook Moorenland de handen naar Hem zal uitstrekken (Ps. LXYIII : 32).

Te botterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap,

alwaar verkrijgbaar is:

Verhalen uit de lleidenweteld, 2 Je Jaargang, n°. 2: HET KERKJE DER BOSCHNEGERS. De prijs is 5 Cents.

Sluiten