Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijst en cacao: daarenboven bezit het zeer goed rundvee, paarden, varkens, overvloed van wild, enz.

In dat gedeelte waar onze Zendelingen werkzaam zijn, in de zoogenaamde Menahasse of Verhondstanden , wonen ruim negentig duizend mensclien. Alfoeren heeten zij, gelijk alle inboorlingen in het binnenland der Moluksche eilanden, aan welker stranden de volkstam der Maleijers zicli heeft gevestigd. De Alfoeren hier onderscheiden zich door ligchaamsgestalte, natuurlijke goedaardigheid en volgzaamheid boven allen, die wij elders kennen. Hunne kleur is geel, soms in het bovenland bij de meer aanzienlijken bijna blank. Zij verrigten voor onze Regering velen en zvvareu arbeid, bebouwen rijstvelden en koflij tuinen , leggen groote wegen en bruggen aan en zorgen voor derzei ver onderhoud 5 terwijl een paar Europesclie officieren met weinige manschappen voldoende zijn voor de handhaving des gezags. Geen wonder dat dit voor het stoffelijk belang zoo voordeelige land en volk met toenemende zorg door ons Gouvernement wordt bestuurd. Het is verdeeld in zeven hoofdafdeelingen, en deze weder in distrikten en negorijen (vlekken, dorpen). Onder den Resident oefenen drie Opzieners van Europesche afkomst (commandanten) en de inlandsche hoofden, majoors en liukums genaamd, het gezag uit. De laatsten genieten goede inkomsten, en nemen Europesche kleeding en manieren aan. Het teeken hunner waardigheid bestaat in een' stok met gouden of zilveren knop.

Sluiten