Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en waarvan het geldt: »Koni en zie en aanschouw de heerlijkheid des Heeren, en loof en dank met ons!»

Van Tondano begeven wij ons naar Langoicang, de woonplaats van onzen Zendeling schwarz . Doch gaan wij als aan de hand van denzelfden ooggetuige, die ons in iuedel's arbeidsveld rondleidde, w Te Languwang " zoo verhaalt broeder van rhijn, » was de eerste zarnenkomst en gemeenschappelijke beraadslaging van al de Zendelingen bepaald. Broeder iiikdel ging dus ook met ons. Wij staken het schoone meer in de lengte over, en stapten toen af aan de negorij Kakas. De majoor met eenige negorij hoofden, meester en schoolkinderen, voor allen broeder herrmann , stonden aan den oever ons op te wachten. De kinderen zongen een lied, en speelden op hunne fluiten. Na korte toespraak stegen wij te paard: men kan niet anders dan alzoo of in een' draagstoel reizen in de Menahasse; ik verkoos steeds het eerste. Een schoone, korte weg van vier paal bragt ons dra te Langowang , waar ik door broeder schwarz, mij bekend van voor 22 jaren, met aandoening en hartelijke blijdschap ontvangen werd. Hij was wat ongesteld door het vallen van zijn paard, hetgeen bij hel vele noodzakelijke paardrijden over berg en dal in een' uitgestrekten omvang zoo ligt mogelijk is. Overigens merkte ik met vreugde op het frissche en welvarende uitzien van dezen broeder, die, schoon nu bijna 17 jaren in Indië met oneindig veel moeite, zorgen en tranen werk-

Sluiten