Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brak aan. Vroegtijdig stroomden de menschen tempelwaarts; de kerk was propvol, toen wij, circa 8 ure, er in kwamen en velen stonden aan deuren en vensters; zij was van binnen met guirlanden van friscli groen en bloemen versierd. De Resident, de Majoors en hoofden uit den omtrek W'aren aanwezig, 't was eene plegtige godsdienstoefening. Broeder herrmann speelde op het accordeon, hetgeen als een liefelijk huisorgel klonk, het lied of den psalm, dien de gemeente zong. Broeder schwarz trad op, en predikte over de woorden: Aan alle plaats, waar ik mijns naams gedachtenis stichten 2al, zal ik tot u komen en zal u zegenen ." Exod. xx: 24b. Na hem hield broeder herrmann een plegtig en doeltreffend inwijdingsgebed in den trant van salomo's bede. Hierna trad ik op en stelde den meester van S'onder, adrianus , als Hulp—Zendeling der gemeente, den Resident en Volkshoofden voor. De broederen schwarz, herrmann, jellesma en ik traden toen tot hem; ik deed hem de plegtige vraag, volgens ons formulier; de broeders legden hem de hand op, terwijl de gemeente zong Ps. cxxxiv: 3. Daarna volgde van den kansel nogmaals ernstige broederlijke vermaning en aanbeveling aan de gemeente, gebed en zegen. Zoo moet liet komen, door de inlanders zelve moet het Evangelie onder de inlanders worden verbreid. Deze meester adrianus is bestemd om overal, waar broeder schwarz uiet persoonlijk zijn kan, in diens plaats de gemeente te leiden, te raden en te prediken. Deze eersteling

Sluiten