Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste leugens met een' ijzeren voorhoofd als waarheid u opdissclien. Voor eene maansverduistering sidderen zij, als voor de verschijning van een' boozen geest, die de maan wil opeten. Zij lagchen, als men ernstig over de ellende hunner ziel tot hen spreekt. Onder deze lieden heeft eerst de Zendeling van hoefen gearbeid. Hij bouwde zich eene nieuwe woning, terwijl het huis, door hardeland bewoond, toen deze nog ie Bintang werkte, voor school en kerk dient. Vier en vijftig pandelingen (vrijgekochte slaven) woonden in zijne nabijheid en ontvingen er Christelijk onderrigt. Door hen vrij te koopen heeft de Zendeling het voorregt, dat hij nu ook aan eenige meisjes onderwijs in het lezen kan geven. Bij de andere Dajakkers kan hij het zoo ver niet brengen. Zij staan niet toe, dat hunne kinderen van het vrouwelijk geslacht zich van de ouderlijke woning verwijderen, daar hiermede de goede naam zou verloren zijn. Zoo groot is de onkuischheid onder dit volk. Op de scholen voor de kinderen vau het manuelijke geslacht is dan voornamelijk de hoop voor de toekomst gevestigd. Behalve de honderd, en tien scholieren, waaraan van iioefen zijnezorgen wijdde, onderwijst zijn medehelper rninp djala te Poelantelo , in het distrikt Mentangei , waar ongeveer duizend Heidenen leven, er nog twintig, en negen of tien zijn aan isa , een' anderen medehelper te Mengkatib , waar twee honderd Heidenen wonen, toevertrouwd. Uit Elherfeld overgezondene Dajaksclie schoolboeken verwekten

Sluiten