Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Zijne eeuwige liefde vertrok onze eerste Zendeling in deze maand naar Mongolië , de uitgestrekte woestenij, welke het gelieele middelgedeelte van Azië omvat. Een ander aanvaardde zijne reis naar Kokoner (of Khoukhou-noor) , om aldaar, zoodra het mogelijk zou zijn, met de Kalmukken in aanraking te komen. Wij twijfelen aan des Heeren belofte nooit, en wilden daarom weder iemand naar Japan zenden, om overtuigd te worden, dat de Heer ook dat volk niet vergeten heeft. Hij is nog altijd de magtige, die alle deuren opent, en onverwachte gebeurtenissen doen ons vermoeden, dat deze lang gesloten eilanden weldra het eeuwigblijvend woord zullen ontvangen. In Peking is het getal der geloovigen toegenomen , en drie zijn er weder toegebragt (1). Daar onze broeders in deze streken de beste gelegenheid hebben , om aan de Iioreërs en Manchoeren het woord bekend te maken, zoo hopen wij en vermanen hen daartoe, dat zij dit met grooten ijver mogen uitvoeren. Daarentegen werd de Zendeling, die in het zuiden naar Tunkin wilde doordringen, met slagen teruggedreven. In verscheidene plaatsen zijn nieuwe kleine gemeenten opgerigi, sedert wij het laatst aan u schreven. Het getal der zich voorbereidende verkondigers van het woord der zaligheid is aanmerkelijk aangegroeid, en te gelijk onze werkzaamheid. Wij hebben daarom het werk zorgvuldig

(l)Er was vroeger gemeld, dat door een' afgezondenen van het Chinesche genootschap in Peking twaalf leden voor de gemeente gewonnen waren.

Sluiten