Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeeld, en voor ieder deel eene Commissie beuoemd, en staan altijd met de verschillende plaatsen in het binnenland in betrekking. Het verheugt ons aan u te kunnen schrijven, dat wij er op twee verschillende plaatsen in geslaagd zijn , aan de oorspronkelijke bewoners, die van ons volk zeer verscheiden zijn, de waarheid uit het evangelie ineê te deelen. Wij hebben ook gelegenheid gevonden om met de Mohammedanen, Joden en de sekte der verstandigen in briefwisseling te treden, en hun de waarheid in chbistus bekend te maken. Onder vele moeiten en teleurstellingen ervaren wij telkens, dat de Heer onze nietige pogingen boven verwachting zegent.

» Wij mogen er dan ook nog bijvoegen, dat verscheidene gemeenten aanmerkelijke bijdragen hebben ingezonden, die ten behoeve van hare eigene belangen zijn besteed geworden. Wordt dat meer algemeen, zoo zullen wij ook grooter kracht verkrijgen. Een staatsman, vroeger Gouverneur van twee provinciën, thans oud en nabij het graf, beleed het Christendom. Wij wenschen zeer_, dat hij daarvoor zal uitkomen, en hebben tot dat einde aan hem geschreven. Het is echter door de kleinen en geringen, dat de Heer het meest werkt.

» Gedurende de laatste maanden hebben wij ons hoofdzakelijk met de verklaring van het goddelijk woord bezig gehouden, en verscheidene honderd kapittels zijn schriftelijk opgehelderd geworden. Met de nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament zullen wij spoedig gereed zijn. Wij geven thans

Sluiten