Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide zij, » ik heb niets te zeggen, ik ben inaar begeerig om te hooren."

Bij het aanschouwen van zulk een' dorst naar waarheid en van zulk een' kloekmoedig uitkomen voor verkregene overtuiging, kunnen de Zendelingen moed grijpen. Grijpen wij er moed bij voor geheel het groote China } dat de Heer er op Zijnen tijd de vragenden en zoekenden zal vermenigvuldigen , en er velen op Zijn woord tot Hem komen zullen, en ruste vinden voor de ziel.

Te rotterdam , bij M. WIJT & ZONEN,

Drukkers van het Nederl. Zendelinggenootschap, bij wie van de pers gekomen is n\ 70 der Kleine Stukjes:

nor. WIL DE HEER JEZUS, DAT ZIJNE DISCIPELEN OMTRENT HEM ZULLEN GEZIND ZIJN EN DAKDELEN ?

De prijs is 12 J Cents.

Sluiten