Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeder ulfers met zijne vrouw den 20 8 " 11 Februarij dezes jaars van Soerabaja behouden op Celehes zijn aangekomen. Zij hadden eene zeer moeijelijke reis gehad van vier maanden lang, maar waren beiden welvarend en verlangende om den arbeid aan te vangen. Reeds had broeder ulfers , onder het geleide van broeder herrmann , zijn' aanstaanden werkkring bezocht. Twee dagen na Paschen zou er eene zamenkomst der broeders te Tondano worden gehouden, en daar overlegd worden, waar broeder ulfers zich in zijn distrikt vestigen zoude.

Te rotterdam , bij M. WIJT & ZONEN, Drukkers van het Nedcrlandsch Zendelinggenootschap.

Sluiten