Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Wat ons te doen staat, als aan (leze vereischtcn niet kan voldaan worden 124 De zending op Amboina 125 » » in de Minahasga 127 Bolaang-Mongonduu 135 De zending op Savoe 138 De zendingposten op Java 139 Overzigt van inkomsten en uitgaven 143 Ons zendelinghuis 144 Museum en Bibliotheek 145 Hulpgenootschappen 145 Geschriften 145 Overleden Bestuurders 146 Slot ) 46 Giften en Legaten. (Julij, 1876) 147 No. 10. Weldra vijftig jaren in de zending (Vervolg) . 149 Br. luyke's jubilaeum 154 Br. teffer's kerstboom 154 Giften en Legaten. (Augustus en September, 1876) . . 155 No. 11. Timor en Savoe 157 Ter behartiging 169 Giften en Legaten. (October, 1876) 170 No. 12. Sumatra 173 Vijftig jaren in de zending ( Vervolg ) 178 Aankomst van Br. wiersma 183 Giften en Legaten (November, 1876) 184

Bijlage. Lijst der contributiën, collecten, bijdragen van hulpgenootschappen, giften en legaten, gestort bij den Thesaurier, van 1". Januarij tot ult°. December 1874, en verantwoord in de 79ste Rekening I-XVI

Sluiten