Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAAKLEM. Van J. P ƒ *14 ,86 HASSELT. Collecte bij de opwekkende rede vau Ds. JJ rouw er •' 14,61 HELDER (DEN). Door Ds. H. Vrendenberg cz » *7,50 HENGELO. Catechisatiebus vau Ds. Lasonder u 25,— KAMPEN. Van N.N « *1,98 Door den Heer Reuyl , van N., tevens met belofte van jaarl. verhooging der contributie met f 5, in hope op navolging ƒ 25", van S.v.H.S. ƒ 20 » *45,— Door Ds. de Groot, van N.N " *25,— Bij Mej. Boele (Vrouw.hulpgenootsohap) van N.N » *2,— KRaLINGEN . Van P.D. ƒ 2,51, W. J. vanNooyer ƒ 3 » *5,51 L KI DEN Van Ds. J. F. Kuijper ƒ 2,50, Letter B. door Prof. Prins ƒ 10, van den Heer J . W Visser ƒ 5 » *17 ,50 LOENEN a/d VECHT. Door Ds. B. Ch. Ledeboer , bij 't aannemen van lidmaten gecollecteerd " 7,33 MAASLAND. Door Ds. A. Drost Dz . te Delft (Perm. Comm.), v. d. Hulpvereeniging - *65,— MEERKERK. Door Ds. a. van de Water , in zyne gemeente bijeenverzameld ... " 41,— MIDSLAND op Terschelling. Door Ds. W. J. Wouters , by huisbezoek gecollecteerd »/ 31,75 MONSTER. Door Ds. H. A. van derVen , gedeelte uit de catechisatiebus >/ 10,— NAALDWIJK. Door Ds. van Deinse , 1ste kwartaal 1876 der bydrage van de gemeente tot verbetering der helperstractementen te M.Waruó » 63,— Door denzeifdeu, van N N./5, P.A P.H./10, P.v.T. ƒ 10, H.V.D.B. en D. ƒ7. » *32,— NUMANSDORP. Door Ds. HouëL, van de 3 centsvereeuiging «r 27,— RAALTE Collecte bij de opw. rede van Ds. Brouwer » 4 ,28 RENKUM en 1IEKLSÜM. Door Ds. D. G. Escher te Wageningen » 20,25 ROTTERDAM. Van den Heer C. N. f 3, H.V. ƒ 100, de Wed. N. ƒ 5, een ambachtsman ƒ 1, Mevr. E. van Gennep van Assendelft Coninqh ƒ 25, D. Mörling f 1, N.N . ƒ 25, N.N. ƒ 10 " *170,Door Ds. H. L. Vinke , van Mej. J .A.B. ƒ 20, J.A.H, ƒ 5 » *25,— ,i </ C. W. van der Pot , van Mej. H. te U. ƒ 10, uit de spaarpot van een jong meisje ƒ 5 « *15,— ii ii W. Francken Az ., van VR •» *250,— Van J.F.V " *100,— Van N N., door Mej. J. A Hugenholtz >/ *5,— STEEN WIJK. Van den Heer R. S. Senr // 2,50 UTRECHT. Van Mevr. Douairière van Utenhoven, Momma « *10,— . Door Ds. Visser , van Mej. S '/ 10,— VELP. Door den Heer C. J. Wijnakndts , Gift van wijlen Mej. W n 5000,— VLAARDINGEN. Door Ds. W. L. Riehm , van de 3 centsvereeniging // 84,— Door denzelfden, van N.N. ƒ 5, C.P. ƒ1 " *6,— WAGENINGEiV. Door Ds. D. G. Escher » 178,25 WINDESHEIM. Collecte by de opw. rede van Ds. Brouwer « 22,38 W1JHE. " " " - » " " " 10,25 ZWOLLE. By Ds. Brouwer , van Mej. Wed. v. A ,i 5,—

Voor de KvreeltNchool en de Scholen in de JfEinstlia»»».

ALPHEN (Afd.) Door Ds. J. van Walsem ƒ 19,25 AMSTERDAM. Van het Vrouwenhulpgenootschap »/ 200,— DORDRECHT. Van N N. te Papendrecht, door Ds. L. H. Schotsman »/ 2,— Vau de Kwartguldenvereeniging '/ 400,25 LEEUWARDEN. Van het Vrouwen hulpgenootschap » 350,— ROTTERDAM. Door Ds. H. L. Vinke , van eene catechisatie van dienstboden... »/ 3,76 VELP. Van Ds. A. J. Kan » 12,50

Voor Mödjö-warnö. AMSTERDAM. Van M. W., door de Vereeniging tot bevordering der Zendingzaak, tot verhooging van de tractementen der medehelpers aldaar ƒ 102,37%

Aanvulling van de Lijst Maandberigt No. 2, (79ste Rekening).

ENSCHEDE. Gift van N.N ƒ 1,— Catechisatiebus van Ds. Vorstman « 40,— HENGELO. Catechisatiebus van Ds. Van Haf.ften u 13,41

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN,

Drukkers van liet Nederl. Zendelinggenootbchap, bij wie van de pers gekomen is:

Mededeel!ngren van weg-e het ïYederl. Zendeliiig-grenoot•c-lmp. Deel XX, late Stuk. Prijs van den geheelen jaargang ƒ 1,05.

Sluiten