Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D0ET1CHEM. Catecliigatiebus van Dg. Westerbehk van Ebbten ƒ >1,— 'g GRAVENHAGE. Door Ds. Oobt , van de familie V.A « *20,— Van den Heer J.C.B * *10,— Door tugschenkomst van denzelfden u *1,23$ Van W * 5,VanJ.G // 9,90 Van Mevr. C. de V « 60,— Door Ds. de Ridder , bij het aannemen van lidmaten n 22,90 Bovendien toezegging van ƒ 144,50 verhooging van jaarlyksche contributiën. HAARLEM. Door Ds. W. van üorde , van N.N " 10,— Door denzelfden, uit handen van den Heer Ten Boom , van M .S. te H. en L.J . te H. « 50,— HALLE (cl. Zutphen). Collecte » 12,50 IIARLINGEN. Door den Heer K. A. Gonlag , van P. van der Woude , voor het lezen van Maandberigten » 17,50 ILPENDAM. Gecollecteerd in de kerk, met bijschrift: «voor het te kort, enz." * *10,— KAMPEREILAND. Catecliigatiebus van Ds. van Leeuwen » 4,55 LENT. Van Ds. B. C. M. Boot , uit de Catechisatiebus « 10,50 PESSE. Door Ds. Rutgers , van eenige lidmaten by de aanneming // o,— PURMEREND. De helft eener collecte by de opwekkende rede voor Bijbel- en Zendelinggenootschap, Maart 1876 » 10,45 PURMERLAND. Uit de Zendingbus op de catechisatie » 4.05 Voor de Zending onder de godsdienstoefening gecollecteerd * 1,— De helft eener collecte by de opwekkende rede voor Bijbel- en Zendelinggenootschap, February 1876 » 6,40 ROTTERDAM. Van het Vrouwen-Hulpzendelinggenootschap // 200,— Door Ds. Deeleman , van Mevr. N.N « 25,— Door de Vereeniging tot bevordering der Zendingzaak, van Mej. P.T.V. en J // 2,75 SCHIEDAM. Van het Leesgezelschap onder de zinspreuk: //Op Hem zullen de heidenen hopen": Voor het lezen der boeken ƒ 52,85 Van Mej. O., voor het lezen der Maandberigten // 3,— h » v.d.B . idem » 2,20 ii // Z. idem // 1,— w n N. idem n 2,50 * de Naaischool van Mej. v.d.M » 16,— u 77,55 STEEN WIJK. Van Mej. de Wed. R // *1,UTRECHT. Door het Vrouwenhulpgenootscliap, na lezing vau het //Dringend Woord", twaalf giften, als : van ƒ 35, ƒ 20, twee van ƒ 10, drie van ƒ 5, twee van ƒ 8, twee van ƒ 2 en ƒ 1,50 » *101,50 WARNSVELD. Door Mej. S., uit het huisbusje van een werkman » 0,85 ZEDDAM. Collecte » 5,79 ZUTPHEN. Door den Heer Hibbink , van E.B. ƒ 8, van Mevr. N .N. ƒ 15, van Mej. L. ƒ 4,80 » *22,80 Legaat van wijlen Ds. M. A. Amshoef » 100,— ZWAMMERDAM. Door Ds. H. van Oorde , uit zijne catecliigatiebus # 6,35

Nederlandsch Oost-indië.

BANDA. Van Dg. Mallinckrodt , Kergtgave van de gemeente, door Ds. E. Snellen

te Zierikzee ontvangen ... .* // 55,—

Voor de Kweekschool en Scholen in de ITlinahaiMa. AMSTERDAM. Van D.W » 10,— Etf SCHEDE (onder postmerk). Van N.I // 100,— HEMMtiN. Van Ds. de la Saüssaye , uit de iederen Zoudag voor de zending plaats hebbende collecte * 40,— ZU/TPHEN. Door Ds. van Griethuijsen , zuivere opbrengst van een Kinderzangstond, gehouden 10 April, in de Broederenkerk n 4l,9ó«

Voor de Vereeniging* tot uitrusting* Tan zendeling*en. TONDANO. Catechisatiebus van Br Rooker ƒ 25,— Contributie van de BB. in de Minahassa, door denzelfden n 24,25

Erratum.

In Maandberigt No. 5 staat vermeld:

DORDRECHT. Van de Hulpvereeniging over 1875 ƒ 118,11, dit moet zijn: ƒ 159,88$, 'g GRAVENHAGE, onder de daar vermelde gitten ƒ 20 van Mevr. M., moet zijn: Mevf. ft.

Te ROTTERDAM, b\j M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten