Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Contributiën, Collecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

Van i tot 30 November 1906.

Amsterdam. (Aid.) Deel coll. Nat. Zendingsfeest f 237,50: door den Heei Mr. Dr. C. F. Schoch, contrib. en giften f 275,—: contrib. f 270,— Arnhem. Legaat van Jhr. Mr. F. H. de Pesters f 1000,—, waarvan f 500,— ter belegging: blijft Baambrugge. Door Ds. J. A. A. Legrom. Yan de Zending afd. »Zaait in alle wateren" Bierum. Door Ds J. J. Talens, coll. dankdag voor den oogst Breda. Yan Ds. F. J. J. Loeff Brummen. Contrib Buitenpost. Legaat van den Heer Jacob Kuipers Feijenoord. Van Ds. W. Voors, uit de catechisatiebus Goor. Door Ds. ü. Klein Wassink, deel P. C 's Gravenhage. Van den Heer A. C. Baron B. f 150, t -; Mevr. H. f 2,—; van de naaischool van Mej. Damen ƒ 1,11 Halle. Door Ds. G. D. J. Gouverneur, deel coll. bij den dankstond voor het gewas Haskerhorne. Door Ds. T. Jonker, van de Vereen, voor In- en Uitw. Zending te Oudehaske en Haskerhorne Heerde. Contrib Hoorn. Door den Heer P. Geerts, namens den kerkeraad der Ned. Herv. Gem.. Leeuwarden. Door Ds. G. W. Heesen, van een onbekende Loenen a. d. Vecht. Door Mej. M. C. Ledeboer. van N.N Meersen. Door Ds. J. H. A. Offorhaus, contrib. f 10,50; coll. f 3,26 en verder uit de volgende plaatsen in de Provincie Limburg: Beek, contrib. ƒ2,62'/*, coll. f 4,59; Blitterswyk, coll. f 2,50; Gennep, coll. f 4,55; Grevenbicht, coll. f 6,7972; Gulpen, contrib. f 2,62i/ 2 , coll. 4,17; Maastricht, coll. f 23.621/2; Roermond, contrib. f 5,25, 1/3 P. C. f 3,50; Stevensweert , coll. f 4,—; Vaals, 30II. /*4,65; Venlo, coll. f 4.50; Weert, coll. f 2,10; en voorts uit: Amsterdam, contrib. f 2,62i/ 2 ; Arnhem, contrib. f 2,62 l / 2 j Leeuwarden, contrib. f 2,62 l / 2 Middelie. Door Ds. J. Cremer, uit de cat. bus f 10,—; contrib. f 5,25 Onderdendam. (Afd.) Door den Heer 11. A. Reddingius : Adorp, contrib. f 15,75, P. C. f 1,57; Bedum, contrib. f 13,75, P. C. f 15,69, cat. bus f 10,—: Breede, contrib. f 23,25, P. C. f 16,02; Hornhuixen en Kloosterburen, contrib. f 13,2 Kantens, contrib. f 7,75, P. C. f 6,—; Niekerk, P. C. f 3,38; Obergum, coll. jaarvergad. f 10,41: Usquert, buitengew. gift van Mevr. de Wed. H. f 100,—; Vierhuixen , contrib. f 5,25; Warffum, contrib. f 45,—, P. C. /'18,98, cat. bus f 12,92; Westenvyjtwerd, P. C. f —,80; Zandeweer, contrib. f 2,50.. Oosthuizen. Van N.N. . . . . . . .. . . .. [ . ' i ' . . . . . Rekken. Door Ds. W. L. Slót Jr., coll. !! !! .. Rhenen. Van den Heer Th. J. van SLjjpe Rotterdam. ^ an Mevr. Moll van Charante f 250,—; van het Jongel. Genootsch. ten beh. der Zending, door den Heer D. Holderiks /' 12,50; v an de Zondagsschool van Ds. H. Metz /' 11,60; uit het busje van de kinderen C. f — ,83Vsi door den Director van Mej. D. voor de Zending in Posso (zie Maandbericht Nov.) f 15,— Schiedam. Door den Heer G. van der Zee, bijdrage van de Hulp Zend. Vereen. Twisk. Door Ds. S. J. Piso, deel coll. f 10,—, contrib. f 2C,— Tomohon. (N.-I.) Door Br. J. Louwerier, opbrengst gedachtenisplaatjes van de gouden feestviering van Br. H. Rooker Utrecht. Van Mej. N. / 10.—; door Mej. H. J. Dibbits, van de bewoners deiStevens fundatie f 3,— Velp. Door den Heer A. H. C. Avelingh, contrib Vlaardingen. Door Br. Alb. C. Kruijt, coll. bjj het optreden voor de Jongel. vereen, op 4 November Vroomshoop. Door Ds. R. G. J. Schouten, van de Hulpvereen Weiwerd. Door Ds. B. J. Audier, van de kinderen van de Zondagsschool .. ^ Uit het buitenland van 2 onbekenden Zwolle. Van d. B. ten bate van de loopende rekening Door den Agent D. Nogeweg. Bourtange, coll. bij lichtbeelden f 4 ,07; Goor, collecte bij lichtbeelden f 38,09 l /2i cat.bus vanDs. D. Klein Wassink f 12,50, Mej. G. B. ƒ—,50, Mej. Joh. v. D. f— ,50; Heemse , coll. Ned. Herv. Kerk f 5,60; Hengelof O.), contrib. ƒ54,32, cat.bus v. d.Heer A. v. d. Knaap f 10,—; Leeuwarden, entrees bij lichtbeelden f 58,577", coll. bij

Sluiten