Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Venlo. Contrib Voorschoten. Door Ds. C. van Wijngaarden, uit <le cat.bus Wamel en Dreumel. Door l)s. A. A. Schouten, extra coll Watergraafsmeer. Contrib Weesp. Van Jonkvr. B. C., opbrengst spreekbeurt WeJsum. Contrib Wervershoof. Door Ds. 0. J. Staal, Kerstcoll Wetering. Contrib Wezepe. Idem Wieringerwaard. Idem Willemsoord. Idem Wilsum. Idem Wissekerke. Door Ds. H. Smelt, coll Woerden. Contrib Wijhe. Contrib X Van N.N., uit het Ênitenland 2alt-Bommel. Contrib Zeist. Idem Zuid-Beijerland. Idem Zwartsluis. Idem Zwolle (Afd.i Door den Heer Mr. C. F. Kaempff: contrib. ƒ244,10; Windesheim, contrib. ƒ 16,75 ; Wijhe, contrib. ƒ 47,50, P.C. ƒ 23,03: Zwolle, V 2 Kerstcoll. Ned. Herv. Gein. 1905 ƒ 59,07ty2i [P.C. Ned. Herv. Gem. 1906 ƒ 53,50, Prov. Zend.bond van predik, ƒ 16,25 Door den Agent D. Hogeweg. Dieren, coll. bij lichtb. ƒ 16,—, uit de Zendingskas ƒ 10,— ; Harkstede, uit de vat.bus van Ds. H. ƒ 4,68: Oostcrwijtwerd, van Ds. W. J. R. ƒ 1,—; Uithuixermetden, van Ds. N. de J. uit de cat.bus ƒ•10,—, van de N. H. Jongel. Vereen. Jonathan" ƒ 7,50 ; Rekken, coll. bij lichtb. ƒ 12,05 ; Schettcns , coll. Ned. Herv. Kerk ƒ *.>, 13 l / 2 ? Steenirijk, contrib. ƒ 19,37^/o, coll. op een verjaringspartij ƒ1,05; Vlagtwedde, van Ds. Ie R. ƒ 11,50; Wexepe, coll. Ned. Herv. Kerk ƒ 5,38*/2 i coll. bij lichtb. ƒ 5,62 l / 2 ; Wittewwrum, uit de cat.bus van Ds. K. ƒ 3,41 l /*.. Door den Agent P. C. van Melle. Ilooge Zwaliuwe, Ds. C. P. ƒ 4,—; Lage ZwaMvue, Ds. S. H. J. J. contr./5,25; P. de R. ƒ 1,—, I. p. ƒ 1,—, M. N. ƒ 1,—. C. D. ƒ 1,—, A. D. conti, ƒ 5,25, C. de V. f 1,—, H. P. ƒ 0,50. P. B. ƒ 1,—, P. I>. ƒ 1,—, P. A. ƒ 1,—. L. R. ƒ1,—, Gobr. R. ƒ1,—, A. de G. ƒ1,—, P. L. en Zoon ƒ1,—. .1. 15. ƒ0,50, Mej. Wed. V. ƒ 1,—; Middelburg, Mej. W. ƒ2,—, (hidenbosch, Ds. J. H. S. ƒ2,—, H. S. ƒ 2,75, A. S. ƒ 1,— ; Oua Gastel , Ds. C. B. ƒ 2,—, uit de cat bus ƒ 2,50; Xtavddasirdbuiten, Ds. B. 't L. uit de cat.bus ƒ2,50, D. C. T. V. ƒ1,—, Gez. de K. ƒ 1,—, Mevr. v. R. ƒ 1,— Door den Agent H. Sijsling. Alkmaar, Mej. P. ƒ 1,—; Baarn, Ds. A. ƒ1,—; Doorn, Jonkvr. A. C. L. contrib. 1906 ƒ 25,— ; 's Gravenhage, II. G. W. ƒ1,—: Hilversum, Mej. T. contrib. 1906 ƒ 2,^0 .. Van i tot 15 Januari 1907. Aalsum. Door Ds. C. J. Oskam, dool Kerstcoll Altforst c.a. Door Ds. M. de Jong, uit de Maandel. coll. der Ned. Herv. Gem. .. Amsterdam. Van P. Q. voor bet tekort ƒ 2,50; van Mevr. S. de M. 0. ƒ 100,— ; door Ds. L. C. Schuilei- tot Peursum, voor het tekort, van L. ƒ 100,—, voor het tekort van B. B. ƒ40,—, van een oud-leerlinge ƒ 10,—, van W. ƒ16,09, •> maand^k. C. T. ƒ 5,64, H. D. ƒ 7,80, D. v. B. ƒ 2,35, voor de Zending m Posso van S. v. A. ƒ 5. St. Anna Parochie. Van Mej. Wed. J. Jong .. .. .. .. " !. !! !! ü !! .. .! " Arnhem. Van den Heer N. J. A. C. Swellengrebel Assen. Van de Dames do H Appinpedam. Door Ds. W. G. F. Bange: Delfzijl, coll. openl. vorg. ƒ 11,66^; Eewwn, contrib. ƒ 13,— ; Farmsion, contrib. ƒ32,60; Helium, contrib. ƒ 5,25, ^' e '^es-catechi.s. ƒ1 ,64: Siddcbnren, contrib. ƒ31,90, buitengew. coll. ƒ 4,10 J. ^ [ ] Rathmen. Door Ds. S. 11. A. Begemann, P.C Beilen. Van Ds. J. N. Wiersma, contrib Blokzijl. Door Ds. M. G. Blauw, deel Kerstcoll. .. .. .. .. !. " " .. .. 1.' .. Breda (Aid.) Drimmekn, contrib. f 1,50; Leur, contrib. ƒ 5,25 Coevorden ( t \.fd.) Door Ds. M. llefting : Borger, contrib. ƒ 5,25, P.C. ƒ 2,15; Ooevorden, contrib. ƒ 10,—, i/ 2 P.C. ƒ 16,8lV 2 ; Dalen, contrib. ƒ 73,77i/ 2 , P.C. / 15,82, coll. bij aanneming van lidmatenV 3,45V«>, deel cat.bus ƒ 15,131/2 5 Jynvmen, contrib. ƒ 4,50, P.C. ƒ3,—; Nieuio-Amsterdam, contrib. ƒ1,— ; (Jdoorn, contrib. ƒ 1,—, gift v/d. Heer B. J. T. R. M. ƒ 10,—; Oosterhesselcn,

Sluiten