Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Contributiën, Collecten, bijdragen van Hulpgenootschappen,

Giften en Legaten.

Van i tot 31 Januari 1907.

Alkmaar (Afd.) Door Ds. H. .). Vinke. Landlniur f 75, . contrib. /' 2G,—.. Amsterdam. Door den Direetor van H. J. de M. 0. f 300.—: door den Heer C. F. S hoch. van de Dames van Eeghen f «>00,—; door den Direetor van Mevr. do Wed. G. ƒ 100,— . / Apeldoorn. Van Jonkvr. Bentinck Arnhem. Van N.N. .Jaarljjksche bijdrage ten behoeve van de helpers van Br. de Mnnnik Brielle. Door den Heer T. Rosmolen, contrib. 1906 Brummen (Afd.) Door Ds, B. J. Bolwerk, contrib Cadzand. Van A. R Charlois. Van de Zondagschool Dedemsvaart. Door Ds. J. W. A. v. d. Mey, extra coll. op 20 Januari Delft (Afd.) Door Prof. 0. Poensen. Pijnacker , van de llulpvereeniging .. Doorn. Door Ds. A. G. H. van Hoogenhnize. van de vereen, voor In- en Uitwendige Zending 's Gravenhage. Gift op 23 Januari ƒ 10,- : van Mej. J. Oort door Mej. Krujjt van N.N. voor den blinden slaat' f 2,50; door Ds. Zeydner, voor het tekort 1906 N.N. f 100.—: van een zendingsvriend ƒ 50,—; door Ds. Weiter van de Zondagschool „Uw Koninkrijk kome" ƒ 10,—; Mej. A. F. v. de T. ƒ 25,—; P. Q. f 25,—: A. M. ƒ 60. : M. f 10,—; door don Direetor van N.N. ƒ200,—; door Jonkvr. H. E. v. S. ƒ 10,— , Haarlem. Door Ds. J. Craandyk, uit do bus der Doopsgez. Zondagschool van den Heer Trjjnenberg Haskerhorne. Door Ds. T. Jonker, deel maandel. collecte Hemmen. Door Ds. A. W. Ippius Fockens, deel Kerstcollecte N.H.K Hilversum. Van het comité voor Uitwendige Zending Laren (Gelderl.) Door Ds. M. J. Beukenhorst, contrib Leusden. Van de Zondagschool Meerkerk. Van den Heer S. B. contrib Oosthuizen. Van N.N Renswoude. Door Ds. fob. E. Bjjl, deel Kerstcoll Rilland-Bath. Door Ds. J. C. Fontein, van de Zendingvereen Sassenheim. Van 1'-. I>. J. M. Wüstenhoff Schraard. Door den Heer H. Meyer, van de Zendingvereen. „do Liefdo van Christus dringt ons" Serooskerke (W.) Door Ds. W. Müll$r. uit onze gemeenschappelijke kas Sluis. Door Ds. A. J. Roozemeyer, collecte bidstond week der gebeden en gift bus Zondagschool Streek (Afd. de) Door Ds. W. A. Kuipéri, contrib. en collecten Utrecht. Van een Hollandsche Danio in Zwitserland Warnsveld. Door Ds. W. v. d. Beke Callonfels. van de Zendingvereen. Eefdr, f 38,25, Leesten^ f 22,ll 1 ^; Warken, f 6,80: Warnsveld, f 14,9272 X Van N.N. . . . " " Zeist. Van A. Z. f 100,—, door Ds. G. van Hoogstraten, extra collecte/" 311.02J/o Door den Agent D. Hogeweg. Auguslinmga, Oudej.avond collecte N.H.K. ƒ G,20*/2? Bergwnicrheide, contrib. f 1,—; Bourtangc , contrib. f 2,—: Eerbeek, Van Ds. Jhr M. v. S. f 2,50; Garijp, coll. week der gebeden f 5,90; cat.bns van Ds. H. IJ. f 7,—; Goor, coll. N.H.K. f 6,36 1 /2 : contrib. ƒ 2,50: Hardegarijp, cat.bus van Ds. B. ƒ 11,18, Hengelo (O,) contrib. ƒ 5,75; Kampen, Vronwen-Hnlp-Zending-Vereen. f 55,—: Kuinre, van Ds. N. J. van 't H. ƒ 2,-r-: Leeuwarden, contrib. f 2,—; Iscnicle, van do kinderen der Zondagschool f 2,81: van de kinderen op het Kerstfeest f 1,65; Nijehaskr, uit de Zendingskas der N.H.G. ƒ 4,75; Okkenbroek, coll. Evang.lokaal f 4,—; Sellinge, cat.bus van Ds. A. G. f 11.64: van de kinderen van twee Zondagscholen f 20,—; Sibeulo, coll. op hot Kerstfeest ƒ2.50; Sittard. coll. N.H.K. f 11,0572; Steenwijk. cat.bus van Ds. J. C. E. /' 5,—; deel coll. week der gebeden f 5,—; Utrecht, voor een ontvangen scheurkalender ƒ 1,—; Velp, coll. Protest. Vereen, f 2,50; Vlagt wedde, contrib. f 5,—: Wolvega, cat.bns Ds. V. ƒ 2,50: Zondagschool ,,Irene" f 10,—; dames S. f 15,—; N.N, f 1,28; coll. N.H.K. f 6,5.3; Zelhem, coll. Chr. Jongel. Vereen. /' 4,50 101,— 1000,— 12,50 300,— U,30.25 100,- - 12,50,— 25,15 10- 532,50 4,50 3,— 8,62$ 10,— 27,25 7,— 10,— 25,— 5,— 3,50 5,— 10,— 3,— 12,40 150.— 100,— 82,09 1000,— 411,02$ « 226, Ui

Sluiten