Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den drang tot het zendingswerk, en sprak den wenseh uit. dat Zz. Verwaal, door de liefde van Christus gedrongen, haar zware taak moge aanvaarden en in Gods kracht volbrengen. Br. kamers ging daarna over tot de afvaardiging, en gedacht in zijn hartelijke toespraak ook Zr. Eriks. die mede onder het gehoor was.

Het was een goede avond, en wij verwachten het beste van onze nieuwe Zendeling-diacones, die een uitnemende voorbereiding voor haar taak heeft gehad in het Stedelijk Ziekenhuis te 's Gravenhage. waar zij de laatste jaren is werkzaam geweest.

s. Tweede opgaaf van de Netto-Opbrengst der Nationale Collecte, ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool,

van 16 Januari 1906 tot 28 Februari 1907.

/ 9,15 Maastricht f Amsterdam 1 75,— Middelburg ■■ J Angerlo 104,05 Ned. rn lië Baarn .. 236,95 Xiehove n Hajüm .. 90,70 X ij kerk (Geld.i •• » 131 adel .. .. „ o,— Opijnen •• » Burgh .. .. „ 2,50 OoY •• » Cadzand 100,— Oude water •• „ Charlois .. .. „ 25,— Oude Wetering .. „ Colijnsplaat „ 7,50 Renswoude Colnischate .. .. 5,50 Rotterdam » Deventer 19,50 Saaksuui •• » Doesburg „ IC 'I Schoonoord » Doetinchem .. 7,43 Schraard Doorn .. .. „ 9,95 Sebaldeburen •• » Ferwerd .. .. 2,50 Stadskanaal Fijn aart .. .. „ 19,90 Steen wijk • • „ 's Gravenhage „ 937,50 Uithoorn •• » Grootegast .. .. „ i.osj 1'treebt .. n Haamstede i Zeeland) .. .. „ 37,50 Voorburg •• » Haarlem 25,— Walcheren Hall .. .. „ 10,— Welsuin •• » Hemmen .. .. „ 140,— West er Schelling •• » Hilversum „ 60,— Wolvega •• » Holten .. .. „ 4,96J Wooldc •• # Kaag „ Zeist Keppel 100,— Zevenhuizen •• » Lage Zwaluvve .. .. „ 15, - Zwartste is •• » Leeuwarden .. .. „ 367,35 Zwijndreeht » Leiden .. .. 6,50 Zwolle Leusden 300,— Lutjegast „ 9,— Tota; ,1/: 15,— 24,60 25,-1,44 «0,42 2,5H 10,— 15,10, 2,50 3 10,22 J 2,90 9,65 10,— 10,— 10,— 104,50 10,— 70,— S5, — 100,3,— 10,— 15,—5,15 50,— 2,50 3,1,50 52.—

De Eerste opgaaf tot 15 Januari 1900 (Zie Maandbericht No. 2 van liet vorig jaar.) bedroeg ƒ 59,069,28, zoodat de geheele Nationale Collecte ultimo Februari 11)07 bedraagt 62,998.29^.

Sluiten