Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juni 1907. M 6.

MAANDBERICHT

van het

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

109 de Jaargang.

Voorzitter: W. Lamers , Predikant, te Rotterdam. Thesaurier: G. H. Voorhoeve, 's Gravendijkwal 259, te Rotterdam. lste Secr.: J. W. Gunning , Zendelinghuis, Rechter Rottekade 59, te Rotterdam. 2de Secr.: J. \V. Roskes , Spoorsingel 49. te Rotterdam. De Heer Ledeboer verzoekt geen gelden meer aan zijn adres te zenden.

Nederlandsche Zendingsschool.

Voorzitter: Prof. Dr. J. J. P. Valetox Jr., te Utrecht. Rector: Dr. H. M. van Nes , Rechter Rottekade 59, te Rotterdam. Director en Secretaris: J. W. Gunning , te Rotterdam. Thesaurier: G. H. Voorhoeve, 's Gravendijkwal 259, te Rotterdam.

INHOUD

1. De Zending in Posso, 1906, door Br. Ph. H. C. Hofman. — 2. De Islam in Afrika, door Br. J. H. Neumann. — 3. Mededeelingen. — 4. Giften lijst.

i. De Zending in Posso, 1906,

door Br. Ph. H. C. HOFMAN.

Een der groote bezwaren, waarop de zending in Posso stuit, i# het zeer verspreid wonen der lieden. Ik ken maar één dorp in de geheel© Possostreek, dat het tot 13 huizen brengt. De overige tellen 2 tot 10 huizen. Dat men zes uur marcheert zonder een dorp te passeoren is lang geen zeldzaamheid. En waren dan de huizen een groot deel van het jaar maar i'ieT onbewoond !

Regel is, dat de meeste Toradja's verspreid in hunne tuinhutten wonen. Alleen bij feesten en vergaderingen komen ze gedurende eenige dagen samen in het moederdorp.

Dit verspreid wonen vindt voor een goed deel zijn oorzaak m den landbouw: men wil gaarne midden in zijn tuin zijn om te waken, dat de karbouwen en de wilde varkens de omheining niet vernielen en de rijst of mais vertrappen.

Maar er is nog een andere reden voor dat afgezonderd wonen. De Toradja is communist en 't communisme kweekt hier althans — egoisme, want 't is niet op liefde gegrond. Heeft een der dorpsbewoners bijv. het geluk gehad een hert te strikken, dan komen alle geburen opdagen en vragen hun

6

Sluiten