Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juli 1007. M 7.

MAANDBERICHT

VAN" HET

Nederlandsclie Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 17H7.)

109 de Jaargang.

Voorzitter: W. Lameks , Predikant, te Rotterdam. Thesaurier: G. H. Voorhoeve, 's Gravendijkwal 259, te Rotterdam. lste Secr.: J. W. Gunning , Zendelinghuis, Rechter Rottekade 59, te Rotterdam. 2de Secr.: J. W. Roskes , Spoorsingel 49, te Rotterdam. De Heer Ledeboer verzoekt geen gelden meer aan zijn adres te zenden. Nederlandsche Zendingsschool. Voorzitter: Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr., te Vitrecht. Rector: Dr. H. M. van Nes , Rechter Rottekade 59, te Rotterdam. Director en Secretaris: J. W. Gunning , te Rotterdam, Thesaurier: G. H. Voorhoeve, 's Gravendijkwal 259, te Rotterdam.

INHOUD

1. Kost- en Dagschool voor Dochters van Hoofden en aanzienlijken in de Minahassa, te Tomohon. Jaarverslag van den Heer A. Limburg over 1906, — 2. Giftenlijst.

i. Kost- en Dagschool voor Dochters van Hoofden en aanzienlijken in de Minahassa, te Tomohon.

Jaarverslag van den Heer A. Limburg over 1906.

De mensch wikt

God beschikt!

We hadden gedacht door dit jaarverslag een nagalm te deen heenklinken van de feestklokken, die we op den eersten November hoopten te luiden bij gelegenheid van het 25-jarig

bestaan onzer Meisjesschool

Het heeft zoo niet mogen wezen!

De plannen voor het feest waren er wel, en we waren reeds druk bezig aan de toebereidselen, toen de doodsklok ging luiden inplaats van de feestklokken, tot driemaal toe; wel riet op, maar toch over ons erf.

Ik heb in die dagen vaak moeten denken aan wat we lezen 1 'i Genesis II vs. 4 tot 6:

,,En zij zeiden, komaan, laat ons voor ons êene stad bouwen en eenen toren, welks opperste in den hemel zij,

Sluiten