Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van i tot 31 Augustus 1907.

Almelo. Door Ds A. v. Veldhuizen, namens don Hoor H.. Amsterdam. Van H. S. v. L. f 1000,—; van .1. W. IJ. f 1000,— Apeldoorn. Van den Fleer .1. A. Kivit. van de Ned. Herv. Zend. Vereen Appingedam (Afd.t Door Ds. W. G. F. Bange: Bierum. P.C. ƒ 5,02; Godlinze, contrib. ƒ 5.25. P.C. ƒ 4.GO: Helium , contrib. ƒ 5,25, P.C. ƒ 2,24, Meisjes catechisatie ƒ 2,*26: Jukwerd , P.C. ƒ 4,09 l /«: Kolham, P.C. ƒ8,50: Kreurrd. P.C. ƒ 1,55: Meedhuizen, contrib. ƒ 5,25; Oosterwytwcrd, P.C. ƒ 9.27: Otcrdum, P.C. ƒ 0,75; Overschild , contrib. ƒ 5,25, P.C. ƒ 2,19: Scharmer-Harkstede . P.C. f 3.6b l / : ; Ten Boer , P.C. ƒ b,24: Thesinge , P.C. / 3,2b: Uit wier da, contrib. ƒ 5.- . P.C. ƒ 2,43: Wittewierum, contrib. ƒ 12,50, P.C. ƒ 4.—; Wo/ferswm, P.C. ƒ 6.1!» Boxum Door Ds. A. C'. W. Ter Menlen. contrib Broek i.W. L)oor Ds. A. A. Ciemor Rzn., P.C Cillaarshoek. Door Ds. C. Boerendonk. coll. voor de zonding Dalfsen. Door Ds. G. Barger Ezn., namens de Hnlp-Zend. Vereen Dinxperlo. Door Ds. J. W. Kautzmann, deel P.C Dordrecht. Door Mej. E. M. Middelhoven, van eene verloting van handwerkjes van het meisjeskransje ; D. Van N. N Gorredijk. Door den Heer J. do Vries Sr., van do Vrienden van het Godsryk .. 's Gravenhage. Van N.N. ƒ loO.—, van Jhr. H. L. ƒ 300,—, door den Director \an ,lhr. C. H. A. v. d. W. ƒ 100.,— Hillegom. Bijdrage der Chr. Jongei. Vereen. Psalm 119 : f Koekange. Doer Ds. W. Wagter, cat.bus ƒ 1,15. rest P.C. N.H.K. ƒ 3,38 .. Onderdendam (Afd.) Door Ds. II. A. Keddingius: Andcl (den), contrib. ƒ 5, : Baflo , contrib. ƒ 13,75; Bedum , P.C. ƒ 14,04, cat.bus ƒ 10,—; Eenrum, contrib. ƒ 6,—; Eppenhuixen , contrib. ƒ 5,25: Iluizinge, contrib. ƒ 10,50: Hornhuizen . contrib. ƒ 14,75; Leens , contrib. ƒ 26,25: Middelstum, contrib. ƒ 2.,75; Xoordwolde. contrib. ƒ6,25, P.C. ƒ 1,79; Obergum , contrib. /* 5,25: Oosternieland, contrib. ƒ 2,50, P.C. ƒ 5,14: Onderdendam, contrib. ƒ 5,25; Pieterburen , contrib. ƒ 17,i 5; Uithuizen, contrib. ƒ 21,—, P.C. ƒ30,—: Vierhuizen, contrib. ƒ 5,25; War f huizen, contrib. / 10,50, P.C. f 2.25, cat.bus f ,77: Warfum, contrib. ƒ 44,—: Wehe, contrib, f 22,— , P.C. f 7,25: Westemirland. contrib.ƒ5,25; contrib. ƒ 7.75: Zandeiceer, contrib. f 2,50; Zuidwolde, contrib. ƒ 20,25, P.C. /' 4,35 Rotterdam (Afd.) Door den Heer F. Demmenie ƒ 250,—, van de Chr. Jongei.Ver. Onesimus / -i 2,50 Terborg. Door Ds. W. van Dam. kerkcoll "• " iN.N Van 1 Zwolle. Legaat van Mej. Wed. Arends-Gluüsteen ƒ 431.f 216,—, blijft waarvan belegd Door den Agent D. Hogeweg, "in Juli en Augustus. Blokzijl . coll. X.ll.K. f 8,84 1 / 2 ; Dedemsvaart , van M. W. Wzn. /"2,50; Delfzijl, coll. N.H.K. ƒ 13,54; EUecom , uit de Zendingskas f 10,—; Exmorra , coll. N.H.K. ƒ6,14: Garijp, deel P.C. N.H.G. ƒ2,— ; Glanerbrtig , coll. N.H.K. f 1,32*/^, uit de Zendingskas ƒ 5,—, van do kleine catechisatie ƒ 1,05. Huiznm, coll. in de Evangelisatie f 3,2 : Longerhonu', coll. N.H.K. f 11,71: Oosternnerum , dcor Ds. H., van do kinderen der Zondagschool ƒ 8,85; Oudebiltxijl. contrib. /' 10,50; Oudeliaske , deel maandcoll. N. 11.K. ƒ 3,5"; Steenwyk, contrib. ƒ 8,50; Suameer. door Ds. Postma, van do kinderen der Zondagschool f 5,—. uit do cat.bus ƒ6,37; Vlagtwedde, coll. X H.K. f 2,51; Vollenhove , coll. N.H.K. f 8,15 l /«, uit de zend.kas f 5,50. van Ds. K. / 10.— ; Zoelen, P.C. f 3,— Door den Agent P. C. van Melle, in Juli. Boxtel , J. D. ƒ1,--. Mej. V. ƒ0.7"», B. f 1, —; Breskens , H. W. f 1.—, G. R. f 1.— ; Bruinis se , Ds. .1. \Y. /' 1,—, J. M. f 2.—: C. v. d. B. /' 1,—; (Toes, A. L. v. M. f 2,50; Groede, Ds. S.. P.C. ƒ 4,40; 's Heerjansland , I s. J. W. K. ƒ 1,50; Kerkwerre. Ds. B. ƒ1.—: Nirnwerkerk, .1. v, d. V. ƒ 1,—, C. v. 0. / 5,—, Ds. P. v. d. L. ƒ 1,—. J. B. ƒ0.50, A. v. d. Z. ƒ0,50, J. X. B. ƒ 0,50, J. W. v. 0. f 1.—, Iz. B. f 1,—; Nieuwrliet, door den Heer W. de Smit. van het Zomerfeest f 5,—: Noordgouwc, Ds. R. S. f 2,50; Oostcrland, J. 15. ƒ 1,—, A. V. ƒ 0,50: Ds. R. v. D. ƒ 1,51, A. de V. ƒ 0,50, A. v. M. ƒ 1,50. J. W. M. f 0,50, Srherpcnisse, Ds. G. T. ƒ1. — ; St. Annaland, Ds. J. de V. ƒ 1,--, uit do cat.bus ƒ 2,50; Stave7iisse , Ds. P. J. S. ƒ 2,50, cat.bus ƒ2.5": Tholen, H. G. ƒ l,—, J. v. E. ƒ 1.—, Ds. A. de L. ƒ 1,— : Zierikxee , B H. ƒ 1,—, J. B. G. L. ƒ 1,—, H. B. ƒ 0,50, A. K. ƒ0,50 Door den Agent P. C. van Melle, in Augustus. Burgh , Ds. de J. ƒ 1.25, .1. V. f I,—, P. B. ƒ 0,50: Eikerzee , Fam. G. ƒ2, — . W. D. ƒ0,50; Haamstede, Mej. Wed. v. 1). ƒ2,-, B. R. ƒ0,50, Ds. J, ƒ 1,50; Koudekerke, J. R. f 1, —, J. K. ƒ l,—, A. B. ƒ 0,50; Middelburg , J. v. B. ƒ 1,—, Fam. v. d. K. ƒ 1,-, F. B. ƒ 1,--, J. H. ƒ 1,—, J. H. ƒ 1,—, H. D. ƒ 1,—, 2,50 lloO,— 50,—102,46 47,90 14,80 1,70 37,50 15,33 22,25 4000,— 5,— 500,— 1,25 4,53 » 365,34 » 252,50 » 8,12 » 50,— » 216,— 57.15

Sluiten