Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. De derde Zendingsdirector 62 Personalia * 63 Onze Zendingskerkjes 64 Belangrijke verschijnselen 64 Tijdschrift „Mededeelingen" 66 Giftenlijsten 66 No. 5. De Hoogvlakte van Deli 1 69 De Deli-Conferentie 77 De nieuwe Thesaurier 80 Personalia 81 Jaarvergadering 82 Permanente Commissie 82 Onze Zendingskerkjes 82 Giftenlijsten 83 No. 6. Eeuwfeest Nederlandsch Bijbelgenootschap 85 De Hoogvlakte van Deli 11 87 De pest en hare bestrijding 91 Van hier en daar 94 Personalia 95 Dankbetuiging 95 De Jaarvergadering in 1914 96 Onze Zendingskerkjes 98 Giftenlijsten 98 7. De Zendingsarbeid in Pendolo (Posso) 101 Doctor J. W. Gunning 114 Jaarvergadering 114 Giftenlijsten 115 No. 8-9. Verslag van den staat en de werkzaamheden van het Nederlandsch Zendelinggenootschap van 1 Juli 1913 tot 30 Juni 1914 117 Verslag der Algemeene Vergadering op Woensdag 8 Juli 1914 181 Giftenlijsten 181

Sluiten