Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blokzijl. Contributie Ten Boer (Gr.) Door Ds. F. Krul, gecoll. op den Zendings-Zondag, 23 Nov. inde voorm. godsd.oef. der N. H. G. te Ten Boer en St. Annen, na het honden eener Zendingsrede Borssele. Door Ds. J. C. Elenbaas, deel coll. dankdag voor de gewassen Boskoop. Contributie Breda. Door Mevr. Hofinan-Stolk, coll. spreekbeurt Meisjeshond : Charlois. Van de Zendingsvereeniging Driebergen. Dcor Br. D. Cronimelin, van den Zendingskrans ..Driebergen" Feyenoord. Door kweekel. Wiogers, van do Zendingsclub der C. J. V. ,.Jonathan" Qeervliet. Contributie Qinneken. Contributie 's Gravenhage. Door Jonkvr. d. 1. B. C., van den Zendingskrans ..Tryféna" Groningen. Door Mej. G. B. f 1000,—; door den Heer G. B. f 2,— Goutum. Door Ds. J. v. Giffen Haile. Contributie Hazeldonk (gein. Rosbergen). Door den Heer K. Smeding Heemskerk. Door Ds. A. Snethlage. l/ 4 coll. N. H. G. op 23 Nov Heinenoord. Con'ributie Hoek v. Holland. Door Ds .1. H. Ruysch van Dugteren, 250 halve centen Hoogvliet. Contributie Huizinge. Dooi Ds 1). knilman, uit cat.bus Kage. Contributie Kethel. Contributie Kootwijk. Contributie Leek (Gr.) Door Ds. .1. Kanis, collecte Lutten. Contributie MeJeir.blik. Contributie de Meern. Contributie Meppel. Door Mevr. Hofman-Stolk, coll. spreekbeurt Middelie. Contributie Muiderberg. Contributie Nieuwersluis. Contributie Nunspeet Contributie Nijmegen. Contributie Onderdendam (Afd.) Door i)s. J. G. van Bruggen, namens de Posso-vereeniging voor den Zendlngspost Onda'e Oosthulzen. Door Ds. J. .!. Meyer, van N. N Oostwoud. Door den Heer J. F. Strooien, contributie Oudesloot Contributie Purmerend. Door Ds. 1». de Haas, jaariyksche bijdragen: van W. 8. f 5.25; Wed. M. S f 3: M. G.-H. O.—Ds. F. d. II. elk f 2,50: J. C. ƒ2,—; J. W., C. B.. K. D . V. S. O., Wed. A. A.. W. F. B . J. F. Mevr K. 0., E. R., K. S.. K. d. W.. F. A. C. H., W. v. R . .Jb. v. V. en P. F. elk f 1,.— ; T. K., F. F. en H. D. elk f 0,50, samen f 34,25: eat.bus Sept.—Nov. f' 10,99: ZondagsHhool-Zen«lintr8gaven /' 8,49: Zendingsbusjes: van Mej. Wed. S. f 0,73, Mej. M. G. f 3,o4£, samen f 3,77£; totaal f 57,50^: door den Heer A. 't Hoen, contributie f 35,— Rijswijk. Contributie Rhenen. Door Mej. de Wed. J. van Slype Rotterdam (Afd.) hoor den Heer F. Deiumenie. coutrib. f 400,—: P. C. Evang. I.uth Gen», f 9,22: van de Chr. Meisjesverg. ,,Pengasihan", opbrengst postz., • apsules, enz. f 4.25: voor verkocht zilverpapier, theelood en lood f 52,95; door Mevr. V. van F. G. f 0,50; van N. X. 20 postz. a 5 cent is f 1,— : door Mej. M. J. v. D. f 500,— : voor verkochte postz. / 0,75: vorr idem f 0,75; van twee zendingsvriendinnen f 1.—; door Mej. A. G. S., gecoll. op de Kon. Wilh. Kweekschool f 1,50; van Mej S.. bezorgd aan het Zendel.huis f 3,50; van Br. J. Louwerier, voor Mal. hulp f 10,— : coll. in de Westerkerk op 28 Nov. bij de afvaardiging van den Zendeling-arts I.. K. van 't Hooft ƒ 67,75 Schiedam Door Ds. J. J. L. Duivendak, coll. !»jj lichtbeelden f 6,50; door den Rector, van den Heer F. A. C. L. tor gelegenheid van het eere-doctoraat van Dr. Alb. C. Kruvt f 10,— Sittard. Contributie Spijkenisse Contributie Strijen. Contributie Usseloo. Contributie Valthermond. Door den Heer G. Blom Waardenburg. Door Ds. I. Voorsteegh. van de plaatsel. Zend.-Ver voor het laten lezen der Maandberichten Waddingsveen. Contributie Wanneperveen Contributie Well. Contributie Welsrijp. Contributie Wirdum. Door Ds. F. H. G. van Iterson, \ kerkcoll. N. H. G Zwljndrecht Contributie 7,65 6,05 5,25 3,65 20,— 12,— 10,— 2,60 1,— 60,— 1002,— 1,— 5,25 5,— 4,— 5 'I5 1,25 2.50 3,90 2,50 1.— ],— 1,18 2,50 10*— •>7 *2', 50 2,50 5,25 1.— 300,— 10,— 6,— 2.50 92.50J o 1053,17 16,50 5,25 1,50 2,50 5,25 2,68 3,25 5,25 5,25 1,— 1,— 2,70 S 25

Sluiten