Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. R. f 1,—; A. R. Sr. f 1,— ; een feestgave f 1,—: van een nichtje f 0,50; J. v. D. f 1, —: Sprang , J. v. d. H. f 1, —: Standdaarbuitev. Ds. C. V. f 1,—; H. S. f 1,50; C. L. K. f2— ; Ds. B. 't L. f 2,50, uit cat.buH f 1,50: Uitwijk, Ds. M. N. f 2,50; Waalwijk, H. M. /' 1,—: Waspik, Ds. J. C. L. f 1, —; Woudrichem, Gez. K. f 1,—; J. B. f 1, —: A. H. f 0,50; Zevenbergen , C. B. f 1,—; Ds. K. K. f 1,— f Door den^Agent H. Sijsling. Amsterdam , Dou.re v. L.-E. f 10,—: Maartensdijk, Bar.se v. B. f 25,—; Overveen, Mevr. Wed. J. W. B.-v. V. f 25,—: Rotterdam, Mevr. Wed. v. V. f 40,—; C. R. f 25,—; Soesterberg, Ch. P. f 45,— Verder uit: Buiksloot. Door Br. v. d. Roest, coll. vertelavond N. H. K Burg op Texel. Door idem, idem Coksdorp op Texol. Door idem, idem Burgerdam. Door idem idem Edam. Door idem, Evangelisatie coll. vertelavond Hengelo (00 Door Ds. G. Salomons in zyn brievenbus gevonden Kampen. N. N Landsmeer. Door Br. v. d. Roest, coll. vertelavond N. H. K. f 10,34£, coll. vertelling Zondagsschool f 1,55£ Leiden. N. N Molkwerum. Door Br. v. d. Roest, voor oen spreekbeurt uit de zend.kas Monnikendam. Door idem, coll. vertelavond lokaal f 12,53; idem, idem Chr. School f 2,79 Oosterend op Texel. Door idem, idem N. H. K Purmerland. Door idem, coll. N. H. K. f 9,18£; van z\jn vriendolfiken koetsier f 5,— Ransdorp. Door idem, coll. vertelavond N. H. Iv Venlo. Door idem, opbrengst vertelavond op 27 Oct Vlaardingen. Door Br. Naber, voor spreekbeurt de Waal op Texel. Door Br. v. d. Roest, coll. vertelavond N. H. K. Warns. Door idem, coll. N. H. K Opbrengst van het verkochte gouden broche en dito speldje. 56,» 170,— f 258,34J 10,29 13,50 4,54 9,18 11,27 10,— 75,— 11,90 500,— 15,— 15,32 7,14 14,18* 4,— 20,24 5.— 7,58 17,63^ 25,— f 1035,12| Waarvan voor N. Z. G. 41i % = . » U. Z. V. 40 % = . » » R. Z. G. 10£ % = . » » S.enT.C. 8 % = . / 429,57J » 414,05 » 108,69 . * 82,81 ƒ 1035,12i Aandeel Ned. Zend. Gen. Bedrag der vorige opgaaf .. f 429,57$ f 16759,00 > 84296,89 f101055.98 30 November 1913 ;. •• / • • n 132546.— 101055.— Blijft voor 1913 .. • • / 31491.Bovendien werd ontvangen, voor het Ziekonhais te Modjo Warna : *s Gravenhage. Van Mr. C. v. V 5-

Agenten des Genootschaps: D. Hogeweg, te Steenwijk; P. C. van Melle, te Middelburg; H. Sijsling, te Rotterdam, Noordsingel 149.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap 87244-88179

Sluiten