Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het laatste nummer van de ,,Mededeelingen" bevat o.m. : Hoe te prediken voor Heiden en Mohammedaan?

Proeve van eene theorie der Evangelie-verkondiging op het Zendingsveld, door Dr. A. M. BROUWER, rector der Zendingsschool.

Langs oude en nieuwe wegen.

Beschrijving van een reis door het Westen van Midden-Celebes,

door P. [SCHUYT.

Verslag van de Kweekschool in Posso,

door Dr. ALB. C. KRUYT.

De 27 e Nederlandsche Zendings-Conferentie,

door Ds. JOH. RAUWS.

Prijs per jaargang f 2,40.

Te bestellen: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

5. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis.

Van 1—31 December 1913.

Amsterdam Door kweekling Woensdregt, coll. bjj lichtbeelden in het Koning WiPemshnis op 26 Nov. 1.1 '8 Grave> hsge. Van den heer G. R Leiden. Van A. P. U Rotterdam. Van Me*r. V van P. G. f 0.50: van Mei H. de G. f 1, — .. .. Schiedam. Door kwekeling Duyvondak, coll. bjj lichtbeelden Zeist. Door Br Jens, van Th. H. N ƒ 200,—: door Mevr. Crommelin, van drie toehoorderessen f 30,—; Tan Mevr. E. f 2,50 Totaal Bedrag der vorige opgaaf .. f 1,61 2,50 » 1000,— » 1.50 » 4,— » 232,50 f 1242,11 » 11267. - f 12509.11

6. Nationale Collecte,

ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool,

Van i—31 December 1913.

Kralingen. Door Ds. J. P van Melle, van eene oude Kralings-he zuster .. .. f 5,— Rotterdam. Door den Rector, van Jonkvr. L. Ortt, van de kinderen der zondagsschool ,,Zeemansbond" » 13,25 Totaal Bedrag der vorige opgaaf / 18.25 » 83043 45 f 83061.70

Sluiten