Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden om voor meer leerlingen plaats te bieden; wel wordt ook voor deze subsidie ontvangen, maar toch moet er elk jaar een belangrijk bedrag op worden toegelegd; in 1912 ƒ 6457.i7Men

bemerkt, dat de bijdragen der Kwartgulden-Vereeniging niet toereikend zijn om alle kosten te dekken. Al heeft zij zich dit veertig jaren geleden ten doel gesteld, het is niet mogelijk geweest. Toch willen wij doen wat wij kunnen. Vele kwartjes samen maken een flinke som. Als ieder, die dit leest, in zijne of hare omgeving enkele kwartjes als jaarlijksche contributie wil innen, kan het geld er komen. Wij willen dat zoolang doen, tot de Minahassa onze hulp niet meer noodig heeft en de bevolking zelf in de onderwijsbehoeften voorzien kan. Gebiede God op dezen arbeid Zijnen zegen!

In 1913 is ingekomen:

Bij het Rotterdamsche Comité:

Rotterdam, door Mej. Browne ƒ 125,05 Idem Catechisanten van Ds. Haspels „ 19,25 Idem door Mej. van der Velden „ 5,75 Idem door Mej. de Keizer „ 2,— Idem door Mej. Louwerier „ 11,25 Idem Mej. Me9 „ 2,25 # ƒ 165,55

Uit Friesland.

Leeuwarden , door Mevr. de Buck—Vermaas ƒ 16,50

Uit Noord-Holland.

Amsterdam, door Mej. Adriani ƒ 50,30 Haarlem , door Mej. van der Meer „ 70,— Hilversum, door Mej. Sterba „ 22,50 ƒ 142,80

Uit Utrecht.

Utrecht, door Mej. H. J. Dibbits f 39,50 Amersfoort , door Mej. D. Siddre' 25,— Zeist, door Mej. A. Kuijtenbrouwer „ 18,75 Loenen, door Mej. N. Ledeboer » 45,— Tienhoven , door Mevr. Fynvandraat-Westhoff „ 6,75 de Bilt, door Mej. M. Gunning „ 0,50 ƒ 135,50

RECAPITULATIE.

Rotterdam ƒ16 5,55 Friesland » 16,50 Noord-Holland „ 142,80 Utrecht » 135,50 ƒ 460,86

Sluiten