Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit nummer behoort een Bijlage.

Mei 1914. M 5.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap,

(Gesticht in 1797.)

116 d0 Jaargang.

Voorzitter: G. van der Giesen , te Botterdam. Zend.'Dir.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Dir.-Secr.: Joh. Rauws , (Zendelinghuis) Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Thesaurier: J. Visser Jac.zn ., Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Nederlandsche Zendingsschool. Voorzitter: Prof. Dr. H. M. tan Nes , te Leiden. Rector: Dr. A. M. Brouwer , Spoorsingel 17, te Rotterdam. Director en Secr.: Joh. Rauws , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Wn.-Penningm.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

INHOUD.

i. De Hoogvlakte van Deli. — 2. De Deli-Conferentie. — 3. De nieuwe Thesaurier. — 4. Personalia. — 5. Jaarvergadering. — 6. Permanente Commissie. — ". Onze Zendingkerkjes. — 8. Nationale Collecte ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool. — 9. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis. — 10. Giftenlijst.

1. De Hoogvlakte van Deli.

Door Br. J. P. TALENS, te Kaban-Djahe.

Eind Januari 1913 nam ik dezen werkkring over van Br. E. J. van den Berg. In Februari deden wij zendelingen hem en den zijnen uitgeleide tot Belawan, waar zij zich inscheepten voor de reis naar Holland. Teruggekeerd in Kaban-Djahe, dat ongeveer 1200 M. boven den zeespiegel ligt, was voor mij de tijd gekomen zelfstandig den arbeid van Br. Van den Berg op dc Hoogvlakte voort te zetten. Ik was toen ongeveer 7 maanden hier in het land. Met taal, land en volk had ik dus reeds kennis gemaakt en geprofiteerd van de voorlichting der B.B., speciaal van Br. Van den Berg, die op de Hoogvlakte zelf reeds 8 jaren had gearbeid en naar alle kanten posten uitgezet. Terwijl ik dit schrijf ligt het jaar 1913 alweer achter ons. De Evangeliearbeid, of laat ik liever zeggen: Zendingsarbeid, waarvan wel de Evangelisatie het middelpunt is, maar waarmede ik meteen al de aanhangsels van ons werk noem, deze arbeid dan ging geregeld voort onder de Christenen en Heidenen in dezen werkkring. Tk mag niet zeggen, dat ik den arbeid

Sluiten