Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit nummer behooren twee Bijlagen.

Juni 1014. 6.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

116"° Jaargang.

Bureau: Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Voorzitter: G. tan der Giesen.

( J. W. Gunninq.

Directie: ] Joh. Rauws , tevens Secretaris.

I Dr. F. J. Fokkema.

Thesaurier: J. Visser Jac.zn.

Nederlandsche Zendingsschool.

Voorzitter: Prof. Dr. H. M. van Nes , te Leiden.

Rector: Dr. A. M. Brouwer , Spoorsingel 17, te Rotterdam.

Director en Secr.: Joh. Rauws , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. Wn.-Penninfcni.: J. W. Gunning , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

INHOUD.

I. Eeuwfeest Nederlandsch Bijbelgenootschap. — 2. De Hoogvlakte van Deli. II. — 3. De Pest en hare bestrijding. — 4. Van hier en daar. — 4. Personalia. — 6. Dankbetuiging. — 7. De Jaarvergadering. — 8. Onze Zendingskerkjes. — 9. Nationale Collecte ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool. — 10. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis. — 11. Giftenlijst.

1. Eeuwfeest Nederlandsch Bijbelgenootschap.

Den 16—19 Juni viert het Nederlandsch Bijbelgenootschap zijn eeuwfeest, dat met een aantrekkelijk programma zeker velen in den lande naar Nederlands hoofdstad zal doen opgaan, om samen te gedenken het voorrecht, dat aan dit ■Genootschap geschonken is en den zegen, die op zijn arbeid heeft gerust, om samen ook de vraag onder de oogen te zien voor welke eischen de nieuwe eeuw dit naar leeftijd oude, naar krachten jonge Genootschap stelt.

Dat wij aan deze plaats uiting geven aan onze groote belangstelling in deze gedenkdagen en onzen hartelijken

Sluiten