Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vriendschappelijke samenkomst, zal ditmaal weder plaats hebben op Dinsdagavond 8 uur, in het Zendelinghuis (Rechter Rottekade 63). Daar zal gelegenheid zijn met de af te vaardigen Broeders en Zusters kennis te maken.

8. Onze Zendingskerkjes.

Gedurende de maand April mochten wij tachtig nieuwe kerkjes plaatsen. Werkelijk een moedgevend cijfer. Om tot dit resultaat te komen hebben wij echter alle ons bekende Jongelings-vereenigingen en Zondagsschoolbesturen aan moeten schrijven. Wij zien hierdoor, dat er nog heel wat Christelijke vereenigingen zijn, waarvan wij met reden mogen gelooven, dat zij iets voor zending „voelen", doch die dit nog nooit hebben omgezet in een iets voor zending „doen!'. Zijn er onder onze lezers, die wellicht kringen weten, waar het zoo gesteld is, dan houden wij ons voor de adressen ten zeerste aanbevolen.

Er zijn nog 700 kerkjes beschikbaar.

Aanvragen te richten tot het Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

9. Nationale Collecte,

ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool.

Van 1—30 April 1914.

De'fshaven. Van den Heer J. Borst, Tan de Zendingsvereeniging Enschedé. Door Br. Jens van Ds. O. Scbrleke, verzameld door de Over\jsselsche Zondagsbode .. Pernis. Door Ds. Ozinga, uit de Paaschcollecte Bedrag der vorige opgaaf 20,— 10,— 10,— f 40,» 83321,54 f 83361.54

Sluiten