Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Purmerend. Door Ds. P. de Haas, cat.zend.bns f 14,1G, Zond.school Zend.cent f 8,57$ Rotterdam. Door Dr. J. R. Callenbach, van N. N. gecoll. Groote kerk f 0,50, van N. N. f 0,50, van een werkman f 0,25, van idem f 0.50, van de Zondagsschool f 4,30 en f 2,—, van B. f 2,50, gecoll. Koninginnekerk f 5,—; van Wed. S. (50 nikkeltjes) f 2,50, van N. N. f 50,—, van fani. B. gec-oll. op een fam feestje f 2,—, 6 April gecoll. op den Zendingsavond in het lokaal der Vereeniging ,,Jehovah Nissi" f 1,18, uit het negertje van de leerlingen van het Instituut Van Bleek f 4,53, contrib. F. v. B. f 2,50, van een Zendingsvriend (200 halve centen) f 1, — , van Ds van der Giessen, diverse giften f 45,—, busje van een Zend kransje ten huize van de fam. v. B. f 2,—, restant opbr. postz.album ƒ 5,— Sassenheim. Door Ds. D. J. M. Wüstenhoff, eoll Sliedrecht. Door Ds. H. ten Kate, gift van nieuwe lidmaten voor de Zending in Napoe Tilburg. Door Ds W. Klaassen, contrib Utrecht (Afd.). Door den lieer C. D. Sax, contrib. f 400,—, door Mej. H. J. Dibbits, van het VrouAven Hulp-Zendinggenootschap f 10O. — Ugchelen (gem. Apeldoorn) Door den Heer J. de Vries Szn., coll. in den bidstond van het Ned Zendelinggenoot>chap Wons. Van den Heer H. Schieveer, van de Ned. Herv. Gem Zeist. Van Mej. E. A. v. V., deel gift Zutphen (Afd.) Van Ds. R. H. Drjjber, door Mej Wolters verzamelde bijdragen f 13,41, f 7,80$ en f 12,44$, door Ds. R. H. Dryber, van N. N. f 5,—, van zijn aannemelingen f 20.— Zwolle (Afd.). Door den Heer J. R. Jordens, nagekomen gift collecte in de Waalscke Gem. f 1,—, Dalfsen, contrib. en bijdragen f 15,50 Zwartsluis. Van de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending Nederlandsch Oost-lndië. Ingekomen tyj Br. J. Krnyt: Malang. Van Ds. E. Klaassen, uit de cat.bus f 11,73,{gift van Ds. E. K. f 5,—

Ontvangen van de Zendingkerkjes:

No. 69 f 3,38 103 » 5,10 137 » 2,— No 505 541 791 f 2,03 » 3,— » 3,93 No. 935 990 lOtiO f 5» 2,40 » 1,10 No. 1094 1250 .f 18,75 » 2,— bijeen....

Binnenlandsche Actie.

Ontvangen in April 1914 f 481.61$

waarvan aandeel Nederlandsch Zendelinggenootschap ... en speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap. (Zie specificatie Bjjlage blz. 6) Bedrag der vorige opgaaf. Totaal f 14872,15 Raming van Uitgaven over 1914 ƒ 133984,— Daarentegen werd ontvangen tot 30 April 1914 » 14872,— Blijft voor 1914.... ƒ 119112,—

Voor de Kweekschool en de Scholen in de Minahassa:

Amsterdam (Afd ). Door den Heer G. H. de Marez Oyens, contrib f 18,20

Bovendien werd ontvangen:

Rotterdam. Door Mej. M. Louwerier, voor het Ziekenhuisje te Kookoe, van de Meisjesvoreen ,,Penga9ihan" diverse giften f 10,40 en f 0,62$ f 11,02$ benevens 42 pakken Sunlightzeep.

Agenten des Genootschaps: D. Hogeweg, te Steenwijk; P. C. van

Melle, te Middelburg; H. Sijsling, te Rotterdam, Noordsingel 149.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap. 93221- 93S36

Sluiten