Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit nummer behoort een Bijlage.

1 Aug. en 1 Sept. 1914. M 8 en 9.

MAANDBERICHT

VA* HET

Nederlandsch e Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1707.)

116 de Jaargang.

Bureau: Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Voorzitter: Ds. G. van dek Giesen. t Br. J. W. Gunning. Directie: ' Ds. Joh. Rauws , tevens Secretaris. \ Dr. F. J. Fokkema. Thesaurier: J. Visser Jac.zn.

Nederlandsche Zendingsschool.

Voorzitter: Prof. Dr. H. M. van Nes , te Leiden. Rector: Dr. A. M. Brouwer , Spoorsingel 17, te Rotterdam. Director en Secr.: Joh. Rauws , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam. ■Wn.-Penninsm.: J. Visser Jac.zn ., Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

INHOUD.

I. Verslag van den staat en de werkzaamheden van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, van i Juli 1913 tot 30 Juni 1914. — 2. Verslag der Algemeene Vergadering. — 3. Nationale Collecte ten behoeve der Nederlandsche Zendingsschool. — 4. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis. — 5. Giftenlijst van 1—30 Juni 1914.

Verslag van den staat en de werkzaamheden van het Nederlandsch Zendelinggenootschap — 1 Juli 1913 tot 30 Juni 1914. —

„Het komt, dat Ik vergaderen zal alle Heidenen en tongen; en zij zullen komen en zij zullen Mijne heerlijkheid zien."

Jesaja 66 : 18.

De Zending is een werk Gods!

Gelukkig dat het zoo is. Als het niet zoo was, kwam er niets van terecht. Wij menschen zouden al lang den moed verloren hebben om door te gaan onder zoovele teleurstellingen. Wij zouden al lang gewanhoopt hebben aan het welslagen onzer pogingen.