Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der GEMEENTEN en SCHOLEN in den werkkring Kasigoentjoe (Posso) op ultimo 1913.

GEMEENTEN. INLANDSCHE VOORGANGERS en HELPERS. GEMEENTELEDEN. GEDOOPTEN ia het afgeloopen jaar. Aangenomen Leden. Gemiddelde opkomst in de Kerk. Avondmaalsbe dieningen. Huwe1 ijken. Aantal scholen op nltimo December 1913. Aantal lee Christenen. lingen op de Mohammed. Scho d t- 0 & — •a S "« £ M JS O M H g. 3 en. c ® a ® s 0 0 2 "® bt> ® ® Mannen. Vrouwen. Jongens. CD ® '® 35 Totaal. Mannen. Vrouwen. SQ a tc c 0 Meisjes. *c3 3 er e Jongelingen. E ® J3 8 -ö 0) tx c 0 Totaal. Aantal. Getal deelnemers. 13 O B i£ £ ■ *0 £ Ontbonden. CC c ® bfi C c. ■-Ï Meisjes. a c ® be c 0 *"5 rr. y "® Kasigoentjoe . . » Oeë Sanio . . . > M. Pangenanan. 65 71 51 46 233 10 8 5 5 28 _ — — 172 1 118 — — 1 57 63 2 122 115 Saatoe . ... ) Mapane 2 1 3 3 9 — — - — — - — - - — — — — 1 2 1 35 — 38 22 Posso Th. Orah . . . 42 22 32 35 131 4 4 9 3 20 4 2 6 27 1 44 — — 1 28 8 34 2 72 60 Maliwoeko . . . Ph. Kaligis . . 41 46 53 15 155 13 18 7 7 45 — — — 204 1 130 — — 1 50 51 - — 101 80 Malitoe 81 94 71 59 305 13 19 5 4 41 2 9 11 178 1 157 4 — 1 53 47 - — 100 95 Poentjoe .... L. Rompas . . 2 — — — 2 — — — — - — — — 150 — — 3 — 1 39 27 — — 66 65 Banano Alb. Possumah . 1 1 — 2 4 - — — - - — — — 145 — - — — 1 37 27 — — 64 59 Mara'ajo .... A. Roem aj ar . . 25 19 5 4 53 25 19 5 4 53 - — — 159 — - - — 1 53 43 — — 96 84 259 254 215 164 892 65 68 31 23 187 6 11 17 1035 4 449 7 — 8 319 267 71 2 659 0 co

Voor de opgave: H. J. WESSELDIJK.