Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der GEMEENTEN en SCHOLEN in den werkkring Kaban-Djahé op ultimo IQ13.

GEMEENTEN. Kaban-Djahé Boekit . Dokan . Tjingkês Lingga . Naman . Bêrastagih Baroes-Djahé Batoe-Karang Raja .... Sarinëmbah . Soeka . • • Adji boehara. Perbe9i . . . Koeta Boeloeh Koeala . . . Djoekar. . . Moenté . . . INLA.MDSCHE VOORGANGERS en HELPERS. GEMEENTELEDEN. Si Bilik. SiToemboek. Si Siam. Si Moetari. Si Gantjih. Si Koempé. Si Demam. Si Tapa. SiHermanus. SiKebal. Si Merpeh. SiSiboek. Si Dem Si Piring. Si Goda. /Si Napih'. Si Noen\tjoen. Si Oekoera . Si Nagang . . Si Daniël .... /SiMenteri. SiTetap. \Si Toping. . . . Si Enos. Si Sem . Si Kores .... Si Denget. Si Moedji. Si Jacobns. SiJulianus. /Si Wilhelm . . . VSi Johannes . . . Si Djandi. Si Bosi . 60 15 14 48 3 3 1 3 1 ')34 2 3 6 1 3 1 2 200 58 18 19 57 1 2 2 1 5 1 1 5 1 1 173 24 9 15 29 1 101 20 7 4 29 X 2 71 GEDOOPTEN in het afgeloopen jaar. 162 49 52 163 6 9 1 7 ! )49 3 9 18 5 5 1 3 545 3 2 1 1 2 10 25 Aangenomen Leden. O © S~ © CD *) 121 82 93 105 99 78 59 120 45 26 80 75 40 54 57 57 56 1280 Avondmaalsbe dieningen. Huwelijken. 1 | 3Q 2 0 ■?.§ 18 Aantal leerlingen op de Scholen. 34 49 59 74 61 70 60 23 48 88 67 33 1 66 — 85 48 64 90 12 65 1143 238 & go 73 71 90 83 88 89 40 81 135 86 45 99 87 48 64 90 93 65 1427 1166

*) Inbegrepen de schooljeugd, die de godsdienstoefeningen bijwoont. -) Dit zijn voornamelijk de leerlingen der Kweekschool.

Voor de opgave: J. P. TALENS.