Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der GEMEENTEN en SCHOLEN in den werkkring Koeta Djoeroeng op ultimo 1913.

GEMEENTE LEDEN. GEDOOrTEN Aangenomen Avond - maalsbedieningen. Huwecc Aantal leerlingen op de Scholen. in het afgeloopen jaar. Leden a 0 lijken. P.O Christenen. Heidenen. d © GEMEENTES. INLANDSCHE VOORGANGERS en HELPERS. Mannen. Vrouwen. SD 3 ■ u s 0 Meisjes. Totaal. Mannen. Vrouwen. e 0 u 3 0 JO S Totaal. Jongelingen, j s © -H 0 rS © tl a 0 Totaal. Gemiddelde op in de Kerk Aantal. Getal deelnemers. Ingezegend. Ontbonden. © 0) "o -2 — £ ü © co 0 © 3° e 0 H 3 Jongens. Meisjes. Jongens. £ & © Totaal der ingeschrevenen ö © O 0. 0 2 "© tD © O Koeta Djoeroeng . /Tridolin . . . . \ Jairus 20 8 13 8 48 2 - 6 1 8 — - — 13 1 56 — — 1 - 1 80 29 110 85 Si Rëngit .... /Tampenawas . . 1 Soleman . . . . 4 6 7 2 19 — 4 1 - 5 — — — 35 - - — — 1 — — 72 20 92 45 Pernangenan. . . /Toelbas . . . . 1 Dapoer .... 20 20 17 32 89 — — — 2 2 - — — 45 1 31 - — 1 7 - 24 16 47 30 Rambe' Markus . . . . 3 — 1 — 4 — — - - - 1 — — 35 12 47 36 Pagger Batoe . . /Johannes. . . . VNgatasi . . . . 4 2 3 1 10 4 - 2 1 8 - — — 45 — — — — 1 - - 48 14 62 48 Boeloeh Bélin . . Goenoeng . . . 2 2 1 — 5 — — — - - — - — 35 — — - — 1 — — 48 22 70 35 Deli Toewa . . . Kano 1 — — - 1 - - 1 — — 46 18 64 40 54 38 42 43 176 6 4 9 4 23 — — - 173 2 87 — — 7 7 1 353 131 492 319

Voor de opgave: L. BOD AAN.