Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Bouwfonds voor een nieuw Zendingshuis.

Van 1—30 Juni 1914.

Amsterdam. Door Kweekeling J. Njjenhuis van N.N Bergen op Zoom. Deel P.C Leeuwarden. Door Ds. de B., van A. O Leiden. Van de Vereen, tot bevordering der Zendingzaak, collecte Zendingsfeest te Poelgeest Meppel. Door den Rector, deel PC Rotterdam. Door Kweekeling Duyvendak. collecte spreekbeurt C.J. V. „Obadja" f 3,62^ door Ds. G. v. d. G. gift f 1,75 Rucphen. Van G. H., uit dankbaarheid Ruinerwold. Door den Rector, van den Heer R. P Spannum. Door Ds. G. v. D. Azn., 1/5 deel P.C U Van W. E. v. L Voorschoten. Van J. M. v. K Bedrag der vorige opgaaf f 293,384 » 26284,441 f 26577,83

5. Contributiën, Collecten, Bijdragen v. Hulpgenootschappen,

Giften en Legaten.

Van 1—30 Juni 1914.

De Pinkstercollecten die in deze opgaaf nietfzijn vermeld, zijn opgenomen in de Bijlage, BINNENLANDSCHE ACTIE (bladz. 14). Aagtekerke. Door Ds. A. J. Seulgn, cat.bus Aarlanderveen. Contributie Almelo. Contributie Amersfoort. Door den Heer N. van Veen, van de verpleegden uit het Rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort, door bemiddeling van Ds. A. F. L. van Hengel: Groep I, G. van A. 10 c., C. V. 10 c., L. v. K. 10 c , N. V. 10 0., A. v. B. 10 c., te zamen f 0.50, nog ontvangen 0.18 f 0,68 Groep II, D. H. 6£ c., E. H. 1 c., G. v. A. 5 c., P. M. 63 c., A. J. 5 c., samen 24 c., nog ontvangen 34 c > 0,58 Groep III, L. P. H. 2 c., N. J. B. 5 c., A. v. A. 5 c., H. J. J. 2 c., G. J. de G. 5£ c., J. S. 5 c., samen 24£ c., nog ontvangen 18 c... » 0,42$ Groep IV, A. B. 6 c., A. v. A. 10 c., G. v. d. M. 13 c., P. V. 5 c., F. N. 6 c.. W. V. 4 c., B. M. B. 3£ c., A. G. J. de G. 11 c., L. P. H. 20 c., H. J. B. 6 c., samen 84* c., nog ontvangen 68 c » li52* Groep V, J. E » 0,05 Groep VI, D. D. 3* c., A. K. 12 c., J. C. v. M. 3 c., S. K. 3 c., J. S. 3* c., N. K. 3 c., J. v. d. B. 17 c.. G. v. D. 5 c., samen » 0.50 Groep VII, G. H. 10 c., D. B. 14* c., W. Z. 5 c., J. K. P. 5 c., P. R. 12 c.. H. A. V. 7 c., S. D. S. 3* c., C. G. 3 c., D. B. 2* c., samen 62* c., nog ontvangen 64 c » 1,26* Groep VIII, D. Z. 7 e., D. D. 2* c., N. K. 2* c., samen 12 c., nog ontvangen f 1,02 » 1,14 Groep IX, 0. R. 10 c., A. B. 10 c., G. V. 5 c., L. v. B. 10 c., J. E. 5 c., F. A. 5 c., samen 45 c., nog ontvangen 15 c » 0,60 f 6,76* Van de Stichting Landbouw opvoeding No. 1 te Appel onder N\jkerk door de jongens, met bemiddeling Ds. A. F. L. van Hengel, C. K. 5 c., P. de J. 10 c., P. v. d. H. 10 c., E. P. E. 10 c., P. K. 10 c., K. K. 25 c., H. v. D. 10 c., D. v. N. 10 c., samen » 0,90 Amsterdam iAfd.). Door den Heer G. H. de Marez Oyens, contributiën f 155,—; door Ds. L. C. Schuil er tot Peursum, van KI. f 5,—, N.N. f 40,—, A. M. f 2,50, W. S. f 5,—, hoorders Overtoomkerk op Pinksteren f 1,50, nog een hoorder f 2,50. van de Zondagssch. Quellynstraat f 2,50, Q. N. f 2,50, H. v. E f 2,50, 3 md. kaarten D. v. B. f 1,35, C. T. f 5,34, C. T. f 5,34, S. E. f 6,20, nit de cat.bus f 1.17 Apeldoorn. Contrib Appingedam (Afd ). Door Ds. W. G. F. Bange, contrib. Appingedam f 12,25, Bierum f 6,25, Delfxyl f 1, —, Eenum f 6,25, Oarrelsweer f 5,25, Garsthuixen