Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. OVERZICHT DER ONTVANGSTEN,

van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, de Utrechtsche Zendingsvereeniging, het Rijnsch Zendinggenootschap en het Sangi- en Talaud-Comité.

Op 31 Juli 1914:

De gezamenlijke raming der vier corporaties voor het jaar

1914 bedraagt na herziening ƒ348.053,— De ontvangsten op 31 Juli 1914 bedroegen van: het Nederl. Zendelinggenootschap ƒ 38.264,48 de Utrechtsche Zendingsvereenig. » 61.216,59! het Rijnsch Zendinggenootschap » 12.825,28!* en het Sangi- en Talaud-Comité » 13.218,ooi Totaal ——— » 12 5.5 2 4,3 6i Bleef noodig voor 1914 ƒ 222.528,63^

* tot 8 Augustus.

Er had in moeten komen op 31 Juli om in de uitgaven te voorzien 7/12 van ƒ348.053,— = ongeveer ƒ 203.030,—, dus te weinig op 31 Juli 1914 ƒ77.506,—.

Op 30 September 1914:

De gezamenlijke raming der vier corporaties voor het jaar

1914 bedraagt na herziening ƒ348.053,— De ontvangsten op 30 Sept. 1914 bedroegen van: het Nederl. Zendelinggenootschap ƒ 72.181,75 de Utrechtsche Zendingvereenig. » 88.572,48! het Rijnsch Zendinggenootschap » 24.783,42 en het Sangi- en Talaud-Comité » 16.911,33 Totaal » 202.448,99 Blijft noodig voor 1914 ƒ145.604,01

** tot 8 October.

N.B. In de maand September werd ontvangen, en in bovenstaande cijfers reeds verwerkt, aan legaten door het Ned. Zend. Gen ƒ15.000,— en-de Utr. Zend. Vereen, ƒ 6000,—, waarvan niets zal worden belegd.

Te ROTTERDAM bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap. 05857-97986

Sluiten