Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 December 1914. M 12.

MAANDBERICHT

VAV HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

116 d< Jaargang.

Bureau: Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Voorzitter: Ds. G. tan dkr Giesen.

| Dr. J. W. Gunning.

Directie: ' Ds. Joh. Rauws , tevens Secretarie.

, \ Dr. F. J. Fokkema.

Thesaurier: J. Visser Jac.zn.

* Nederlandsche Zendingsschool.

Voorzitter: Prof. Dr. H. M. van Nes , te Leiden.

Rector: Dr. A. M. B bouwer , Spoorsingel 17, te Rotterdam.

Di rector en Secr.: Joh. Rauws , Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

Wn.-Penningm.: J. Visser Jac.zn ., Rechter Rottekade 63, te Rotterdam.

INHOUD.

I. De toko te Koekoe (Posso), I. — 2. Dankbetuiging. — 3. Ter navolging. — 4. Mededeeling. — 5. Personalia. — 6. Giftenlijst.

1. De toko te Koekoe (Posso).

Door P. SCHUYT.

Zending drijven en handel drijven, dat kan onmogelijk samen gaan! zeggen sommige menschen. En zij hebben niet heelemaal ongelijk; want hoe kan een handel drijvend zendeling een goed zendeling zijn? Koopmanschap uitoefenen beteekent immers zoeken naar winst, en dit is toch niet het werk, dat een zendeling moet doen, voor wien niet het gewin van aardsche goederen, maar het winnen van zielen doel van zijn arbeid is. „Schoenmaker, hou je bij je leest" voegt men zulken zendelingen toe, en ik kan het wel begrijpen, dat oningewijden aldus spreken.

Welk zendeling, (dat is prediker van het Evangelie, verzorger der gemeente, opvoeder der jeugd), wiens doel dus is zielen te winnen voor Jezus, zal niet werk genoeg hebben om er zijn leven mede te vullen? Men mag er daarom een zendeling niet zonder nader onderzoek van beschuldigen zulk werk gezocht te hebben, wanneer men ziet dat hij zich met handelszaken gaat inlaten, gedrongen door de omstan-

Sluiten