Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broek op Langendijk. P.C. Ned. Herv. Gem Buiksloot. Door Ds. Justus E. Stap, voor de Maandberichten Coevorden (Afd. Ring- Door Da. M. Hefting te Dalen, Borger , P.C. ƒ 2,50: Coevorden, P.C, ƒ 22,23; Dalen, P.C. ƒ 16.—, deel contrib. ƒ 25,18, deel cat.bus ƒ 12,79, b\j aanneming van lidmaten ƒ9,30, giften ƒ 10,— en ƒ 2,— Colmschate. Door Ds. H. G. van der Flier, gift van S. W Delft (Afd.) Door den Heer Mr. IJ. de Koek, contrib Deventer (Afd.) Door Ds. H. W. ter Haar, contrib. ƒ 14,50, kassaldo ƒ 6,5lj; Deventer , contrib. f 17,—, P.C. ƒ35,50 Enschedé. Door Ds. O. Schrieke, verzameld door de Overjjsselsche Zondagsbode.. Friesland (Afd.) Door den Heer H. H. Ke\j, op rekening Qoes. Van V 's-Gravenhage. Van N. N Gulpen. Door Ds. J. E. van der Pot te Beek (L.), van den Kerkeraad ƒ 1,30, van Ds. Wilod Versprille f 2,— Hengelo (0.) Door den Heer G. J. Geverink, bedrage voor „dringende bede 1 ' .. 's-Hertogenbosch. Door Ds. H. W. A. Voorhoeve, uit de kas der Hulp Zend.-Ver,.Modjo-Warno" ƒ15,—; \ P.C in de Ned. Herv. Kerk ƒ7,— K Door Ds. v. d. F , van de Zond school der Ned. Herv. Gem. 3 Mk Kralingen. Door Ds. J. P. van Melle, van N. N. en Mevr. de Wed. H. ƒ 4,—; uit het Zendingsbusje van een ladende zuster, ter bemoediging ƒ 1,75 Lutten. Van Mej. W. de Boer Meppel e.o. (Afd.) Door Ds. K. Sonius voor den Zendingspost Swaroe Minnertsga. Door Ds. J. P. van Leusden, aandeel in de Kerkcoll groot ƒ59,85, en aandeel Zendingskas groot ƒ 26,15 Noordgouwe. Contributie Onderdendam (Afd.) Door Ds. J. P. van Bruggen te Roodeschool, voor den Zendingspost Onda'e Ophemert. Door den Heer K. van de Water, van de Zend. Vereen Rotterdam (Afd.) Dooi den Heer F. Demmenie, contrib. ƒ 500,—; P.C Rem. Gem. ƒ 58,79; P.C. Waalsohe Gem. ƒ 4,56£ : van de Vereen, tot bevordering der Zend.zaak, op rekening contr. ƒ500,—; van Mej. A. van der Linde Huizinga, voor de „dringende bede" ƒ5,— ; van Mr. A. v. d. H., voor den kasnood f 10,—; van Mej. A. G. W. v. R., voor de ,,dringende bede" ƒ 50,— : van een brievenbesteller ƒ1,—: van N. N. verzameld mot haar Zendingsbusje ƒ 7,32, door Mevr. V. van den Heer P. G. ƒ0,75, door dezelfde van den Heer W. v. d. M. ƒ 2,50; van twee Zendingsvrienden ƒ5,— ; van A. B. ƒ 2,50; van N. N. ƒ0,25; van N. N. /" 10,—; van Mej. J. van Bakergem. opbrengst van een Zendingskransje ƒ1,75: van N. N. ƒ 0,75; van N. N. ƒ25,—; van den bond van Zendelingkweekelingen ƒ10.— Schiedam. Door den Heer G. van der Zee, van de Hulp Zend. Vereeniging Sliedrecht. Door Ds. H. ten Kate, van N. N. voor Napoe ƒ 25,—, gevonden in de coll. in de Ned. Herv. Kerk op 5 Juli ƒ2,50 Voorburg. Van de Hulp Zend. Vereeniging Wehl. Door Ds. W. Coenraad, uit de cat.bus Westbroek. Van Ds. G. van Kempen, uit de cat.bns Westerembden. Van de Chr. Meisjesvereeniging ..Wees een Zegen" Winschoten i (Afd.) Door Ds. H. Stegeman te Wagenborgen, Scheemda, contrib. ƒ26,30, P.C. ƒ 5,76*; Vlagtwedde, è P.C. ƒ6,25 Zferikzee. Door Ds. C. E. van de Griend te Dreischor, van de Classicale Zending Vereeniging Zierikzee, voor den Zendingspost Modjo-Warno Zutphen. Door den Heer P. Veen, voor de Zending verzameld JV.. Zwolle (Afd.) Door den Heer C. H. B. Royer, contrib. .. ^

Ontvangen van de Zendingkerkjes.

No. 12 53 59 133 ƒ 1,15 » 6,— » 8,— » 20.44 No. 160 499 505 3,90 1,25 2,34 No. 626 994 5,20 11,40 2,17 No. 1002 1049 1051 ƒ 4,10 » 11,85 » 1,— No. 1162 ƒ 1206 » 1288 » bjjeen 4,22* 2,50 3,—

Van i—30 September.

Amersfoort. Door Ds. J. Pannebakker van N .N. ƒ 1,50, door den Heer N. v. Veen, contrib. ƒ 1,50 Alkmaar. Door Ds. H. E. Vinke, £j. Grootboekrente Amsterdam (Afd.) Door den Heer G. H. de Marez Oyens, contributie ƒ 600,—; door Ds. L. C. Schuller tot Peursum, van X. IJ. ƒ 10,—, van A. M. ƒ 2,50, driemaandskaarten S. E. ƒ 5,75, C. F. ƒ 5,34, van X. O. bescheiden navolging der Koningin ƒ 10,—, van J. H. ƒ 100,—, van G. ƒ 5,—, uit de cat.bus ƒ 6,—, van De. van Hoogerhe^jde, van Mej. R, ƒ 0,50, van N.N. ƒ 5,—;

Sluiten