Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage. Van M. H. ƒ 12,50, door Ds. P. .T. Molenaar, diverse giften ƒ 40,—, van Jonkvr. d. 1. B. C. ƒ 10,— voo de uitzending van de Zendeling-onderwijzeres J. van der Endt, en door dezelfde van den Zendingskrans ,.Tryfena" /' 40,— voor hetzelfde doel; van E. F. ƒ 1,50, met toezegging voorloopig wekeljjks te herhalen; van Mej. J. M Oort, „ter tegemoetkoming voor de tracteiuenten van de zendelingen" door het Haagsche Damescomité bijeengebracht ƒ 84,50: door Ds. W. L. Weiter van T. te L. ƒ 2.50, E. T. de H. f 5,—, A. M. ƒ 10,—, D. v. B. f 0,50 Groningen (Afd.). Door den heer J. R Modderman, contributie ƒ 120,—, van het Vrouwon-Hulp-Zend.Gen. ƒ 180,— Heinenoord. Contributie Hellendoorn. Door Ds. E. G. J. Bal, van de Zendings-Vereeniging 's Hertogenbosch (Afd.)- Door Ds. J. H. Israël te Helvoirt, diverse coutr. ƒ 52,0», gift van het dames-comité Prot. bazar, p. a. Mevr. Cornu ƒ 10,—, van de Diaconie der Waalsche Gem. ƒ 3. 7; Helvoirt, deel P.C. Ned. Herv. Gem. ƒ3,17, Hilvarenbeek, P.C, Ned. Herv. Gem. ƒ 5,28 Hoogezand (Afd. Ring). Door Ds H. G. Rozeboom, te Eogelbert, collecte bij zend.samenkomst op 27 September Hoogvliet. Contributie Kage. Contributie Kethel Contributie Kootwijk. Contributie Krabbendijke. Van de fam. v. d. Brink, zendingskerkje Kralingen. Door Ds. J. P. van Melle, van N. N Leiden (Afd.). Door Prof. Dr. H. M. van Nes, 4 Oct. gecoll. Hoogl. kerk ƒ 10,—, van de leerl. dor Waalsche Zondagsschool ƒ 10,—; Voorschoten, van de Herv. Zend.kas, deel opbrengst Zend.feest f 20,—, van Prof. C. v. V. ƒ 25,— .. Lochem. Contributie Loenen a/d. Vecht. Door Ds. P. C. IJsseling, van N. N. ƒ 300,—, deel van verzamelde extra-gaven ƒ 25,— Lutten. Contributie Medemblik. 1 Contributie ƒ 1,—, door Ds A. G. F. Smit, bijeengebracht door Jansje de Vries ƒ 35,— de Meern. Contributie Heersen Contributie IWeppel. Van G. J. (dubbele contributie) Middelie (N.-H.). Contributie Nieuw-Amsterdam. Contributie Nieuwersluis. Contributie : Noordlaren. Door Ds. W. Hulsbergen, uit cat.bus Nunspeet. Contributie ƒ 1,—, van Mr. L. E. v. P. R. contributie 1914 ƒ 100,—.. Van N. N Onderdendam (Afd.). Door Ds. J. P. van Bruggen te Roodeschool, namens de Pos o-Vereeniging voor den Zendingspost Onda'e Door Ds. A. Dijkstra te Vierhuizen, contributiën: Baflo f 2,50, Breeds ƒ 18,75, Eppenhuixen ƒ 2,50, Groningen ƒ 1,—, Hornhuixen—Kloosterburen ƒ 6,25, Huixinge ƒ 11,—, Kantens ƒ 6,75, Leem f 18,75, Leermens /' 5,75, Maarsbergen f 2,50, Noordwolde f 1, —, Onderdendam f 7,75, Pieterburen f 10,50, Sappemeer f 5,25, Schouwerzyjl f 4,—, Stitswerd f 1,— , Uithuixen ƒ35,75, Uithuixermeeden f 15,75, Ulrum f 13,50, Usquert f 13,50, War fhuixen f 8,75, Wehe, nagekomen f 19,75, Westernieland f 5,75, Winschoten f 5,25, Winsum f 5,25, Zandeweer f 8,~n Zeerijp f 5,25, Zuidwolde f 19,50; Kantens P.C. ƒ6,74, Uithuixen, door Ds. Tichelman van N. N. f 10,—, Wehl, nagekomen collecte /5,36J Oudeschoot. Contributie Overdinkel. Door Ds. H. F. Pasma Gzn., verzameld door de Chr. J. V. ,,Timotheus" f 0,80, van M. L . f 0,30 Rotterdam. Van een zuster der Gem. ƒ10,—; van ,T. J. M. ƒ1,— ,,U\v Koninkrijk kome": van P. naar aanl. ingez. stuk N. R. Ct. ƒ 1,—; !/ 3 spaarvarken, Septr. singel no ƒ0,30; van X ƒ300,—; tyj aandeel coll. Zend.samenkomst op 30 Sept. Noorderkerk ƒ 25,06£; door Ds. G. F. Haspels, van wijlen Mevr. d. M.-W. ƒ 500,—, van N. N. ƒ 5,—; van B. L. ƒ 1,—; door Mevr. V. van den heer P. G. ƒ 1,75, van W. M. ƒ 1,25: van de Zondagsschool van Ds. J. C. H Scholten ƒ 12,35; van Ds G. v. d G. ƒ 25,—, diverse giften ƒ 53,75; van de Vereen, tot bevord. der Zendingzaak, restant contributiën f 636,08, uit de busjes f 769,89, opbrengst verk. postzegels ƒ 4,80; van Mevr. de Wed. J. B.-S. ƒ1,— I Rijswijk. Contributie Schiedam (Afd.) Door den Heer F. A. C. Lechner, van het Vrouwen-Hulp-Zend. 1 Gen. door Mevr. Tengeler-Sander ƒ 4,22£, van de Vereen, tot bevord. der Zend. zaak door Ida Trouwborst ƒ 4,95, van Mej. v. d. H. en 2 anderen ƒ 1,—, van de Zondagsschool (Noordmolenstr.) van Ds. Halfman ƒ 20,—, van de Hulp-Zend. Vereen., door den Heer v. d. Zee ƒ 15,—; van Mej. Ha. van Zon, verzamelde kwarijes ƒ 2,50 Schipluiden. Contributie Spijkenisse. Contributie Strijen. Contributie Utrecht. Door Br. W. L. Jens van N. N., deel gift

Sluiten