Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenlandse! ie Actie

Ontvangsten in December voor de vier samenwerkende corporaties.

Door den Agent 0. Hogeweg.

Barneveld , Ds. v. 15 /' 1,—; D. R. f 5,—: Dieren, Mej. K. f 1.50: Garderen, Ds. L, rat.bus f ; Garrclsweer, Ds. de G., cat bus f 2,—: Kolham, Ds. 0. f 1.—: cat.bus /' 3,30$; Okkenbroek, coll. N. H. X. f 6.62: Br. N., cat. bus f 2,—; Schildwolde, div. f 37,—: Stadskanaal, coll. N. II. K. f 2:$,86: Steentojjk, coll. by lichtbeelden / 1,13; Windcsheim, Ds. G. f 1,—: cat.bus f S, —: Wanneperrecn. Ds. M., cat.bus f 2,50; Zandeweer, J. v. d. B. f 1, — f 99,91 i

Door den Agent P. C. van (Welle.

Dinteloord, A. P. v. d. H f 1,— : A. v. N'. /' 2,—: Fijnaart , L. L. v. D. /1,—: J. O. f 1,—; A. L. v. D. f 2 —: G. V. f 2.50: L. J. d. D. f 2,50: Mevr. Wed. Ds v. I). f 2,50: Ds. J. Z f 1,-: Go* W. v. D. f 1,—: Mevr Wed. W. v. d. D. f 2,50: B. v. B. f 2. —: Mevr. v. D. f 0,50; Mevr. J. cl. I). f 0,50; Grypskerk, van de Zend.verg. f 10,—; Ds. J. A. v. S. f 2 50: 's Heer Arendskerke, van den Kerkeraad f 10,—: Heiningen, R. v. S. f 1,—: J. v. D. f 0,50: Wed. N. f 2, — : A. M. Szn. f 1.—: J. S. f 1.—: G. \. f 1. : A v. d. M. f 1,-; J. J. T. f 2,50: G. K. f 1,—: J. N. f 0,50: Koudekerks, Ds. P., uit cat. bus f 5,—: Middelburg, Mevr. Dr. f 1,—; Mej. W. f 2.50: Oud-Gastel, Ds. B. N. J. R f 1,50; cat.bus f 1,—: cat.bus Evangelisatie Roosendaal f 1,—: Rilland, Ds. 11. J V.. cat bus f 2,— : Willemstad, J. v. d. 11. f 1.—: Wed. G. D. f 2,—: Mej. E. S. f 2.—: C. A. K. f 2,50: W. T. Pzn. ƒ1.— 78,50

Door den Agent H'. Sijsling.

Amsterdam, W. Bar. R. f :»00,—: EUcwoutsdjjk, Mej. W. .1 S. f 1,25: 's Gravenhoge, Freule E. v. S. f 25,—; Ds. F. G. G. f 70,—, door id. van N N./"2,50: van N. N f 5,—, Ds. M. M. d. H , cat.bus f 2,25$; 's Gravenmoer, v. lichtbeeldenavond ƒ10,—: Utrecht , X. f 400,-; Mevr C. K. f 10,— 826. C0^

Verder uit:

Deventer. Mevr. B., contributie » 2.50 's Qravenhage. De Heer J. L, contributie ! » 20.— Lage Zwaluwe. Door Ds. Joh Rauws, voor eeu preekbeurt van de kinderen der Zondagsschool » 14.— Leiden Van de Vereeniging tot Bevordering der Zendingzaak te Leiden on omstreken (Hulpver. van het Ned Zend. Gen.) voor de uitzending der 13 zendelingen » 91,37$ Schoonoord Ds F. C., contributie » 2,50 Totaal. f 1134,791 Waarvan voor N. Z. G. 41£ % = » » U. Z. V. 40 % = » R. Z. G. 10J % ==' » S. enT. C. 8 % = ƒ470,94 » 453,91 » 119,15* » 90,79 ƒ 1134,79$

Speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap:

Door den Agent D. Hogeweg: Kolham, contr. f 5,25; Schildwolde, contr. f 5,25.. Door den Agent P. C. van Melle: Babylonienbroek , van Ds. B Door den Agent H. Sijsling: Utrecht, J. II. (*. f 5,—: contr. f 5,25 f 10,50 > 7,50 10,25

Ontvangen van de Zendingkerkjes :

No. 44 en 45 f 24,99$ 253 » 4,78 No. 462 f 8,96$ 491 » 1,61$ No. 668 f 12,15 674 » 9,— No. 890 f 1,42$ byeen... Totaal. > 62,98 1 f 91,18

Sluiten