Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangsten van 1—31 December.

Verantwoording der ingekomen giften naar aanleiding van de circulaire , tot dekking van het gezamenlijk vermoedelijk tekort, groot ƒ 45000,—, van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, de Utrechtsche Zendingsvereeniging, het Rijnsch Zendelinggenootschap en het Sangi- en Talaud-Comité.

Voor de 4 corporaties kwam in uit:

Aalsum en Wetzens. Ds. C. J. Oskam Aarlanderveen. Mr. C. v. d. L Alblasserdam. Dr. H Almelo. Door I)s. van Zwet van Dr. B. L. A. f 10,—; op den Zendings-Zondag gecoll. van N. N. f 10,—; uit het zendingsbusje van de meisjesvereeniging >'t Mosterdzaadje' 1 /' 1,75 Amsterdam. Mej. H A. S. f 2. —: Jvr. B. f 10,—: Dr. en Mevr. E. B. f 10,—: A. J. B. f 2,50; M. K. f 2,50: Dames A. f 2,— uit zendingk. en f 5,— gift: C. W. C. f 10,—: Dames W. f 25,—: K. f 50,—; F. A. P. f 2,50: N.N. f 10, — : H v. L. f 450,—: D.re. de T. f 100,— Apeldoorn. M. A. v. R. A. f 5,—; Mevr. v d. P f 1,— Appingedam. H. H Arnhem. Ds. J. H. f 2,50: v. H. f 2,50 Assen. D. H. D Beetgum. G. R. B Beilen. Gez. L Bemmel. Ds. W. S Bilt-Station. Mevr. A Birdaard. Ds. G. V Biaricum. N. N. Boskoop. C. J. v. d. Br. Boxtel. N. N Breskens. Iz. C Breukelen. VV. W. f 1,50; J. A. L. f 2,50: Ds. C. J. H. V. kerstcoll. f 95,82.. Brielle. Mej. Wed J. K. E. - V Brummen. A. C. C. Buitenpost H. J. K. Cadzand. M. de B. Deventer. A H. .. Doesburg. Wed. P. V* f 0,50: Ds. S. f 1,— Doetinchem. .T. M Dordrecht. G. v. K Drachten Ds. D. J. A Echteld. J. L. Eemnes (Binnen). Door Ds. Ynzonides van den Kerkeraad Eindhoven. C. v. I>. Ellecom. W. W. v. R Enkhuizen. Mej. M. H Enter. Ds. W. G. uit de cat.bus Enumatel. G. v. d. B F. A. en J. Geervliet. W. L Qendringen. A. d. G Genemuiden. Gebr. K. K. B Giesenbeek. J. A. A Gouda. Movr.de Wed. J. W. - P. 's Gravenhage. Mej. E. f 3.50; M. f 4C,—: Mejonkvr. v. C. f 5,—: Mej. J. R. f 25,—; A. C. Bar. B f 1C0,—: Jhr. J. D. S. f 25,—; Jvr. S. f 100,—; door Jonkvr de 1. B. C. van N. N. f 50,— : Mevr. Wed. H. J. de M. v. d P. f 1,48% E. A. R. f 2,50: S. A. f 5,—; Mevr. J. H. f 10,—; M. v. II. f 10,—: D.re Jhr. F. de C. ƒ2,50: Mej. M.C. de B. K. /"5,—; Mevr. Wed. Dr C. A.S. ƒ7,50; G.flO,—• 's Gravezande. L. v. S. Jr Groningen. A. G. v. d. L. f 2,50:. Mr. W. J. K. f 5,—; Jkvr, v. P. en Mej. v. d. H. f 10,—: N. N. f 25,-: Mej. S. f 100,— Haarlem. Mej. v. R Halle. Ds. O. G. H. uit cat.bus f 10,—: part. f 15,— 10,— 25,— 2.50 21,75 381,50 6,— 1,— 5,1,— 10,— 2,50 5,— 10,— 10,— 0.50 1,50 1,— 2,50 5)9,82 1,— 5,2,50 1,— 1,— 1,50 ö!— 1»— 2,— 5,50 2,50 10,— 2,— 2,2,50 300,— 2 — 5,— 5,— 0,50 2,50 402,48è 5,— 142,50 5.— 25,—

Sluiten