Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Speciaal voor het Sangi- en Talaud-Comité:

Amstordam. W. f 1, — : Mej I d. M O f «0,- f Bunnik. Ds. van 1' 's Gravenhage. Mr. 15. / 1.25: B. ('. f 125,—; Wed. H. J. de M. v. d P. f 10,Maasbommel. Ds. A H. \l Nieuwkoop. Ds. P. de B Opperdoes. Ds. .1 S , v. d. Zondagsschool Sliedrecht Door Ds. H. ton Kale. 1 (5 deel van een gift Woerden. Ds. J. E Totaal 61,1,— 136,2') 1,— 5,— 2,72 25,10,— f 241.97

RECAPITULATIE.

Voor rekening van: het Nederlandsch Zendelinggenootschap 9 45 van ƒ 3.448,33 = ƒ 689,66 Speciale giften » 894,64 de Utrechtsche Zendingsvereeniging -■■ 2 U 5 van ƒ 3.448,33 = ƒ 1.685,85 Speciale giften » 199,33 het Rijnsch Zendinggenootschap 3 / 4S van ƒ 3.448,33 = ƒ 229,89 Speciale giften - 26,33 het Sangi- en Talaud-Comité 11 van / 3.448,33 = ƒ 842,93 Speciale giften » 241,97 ƒ 1.584,30 1.885,18 256,22 1.084,90 TOTAAL ƒ 4.810,60

Ontvangsten van I —15 Januari 1914 (boekjaar 1913) tot dekking van het vermoedelijk tekort van de Utrechtsche Zendingsvereeniging, het Rijnsche Zendinggenootschap en het Sangi- en Talaud-Comité.

Voor de hier genoemde 3 Corporaties kwam in uit:

Amsterdam. Door Dr. M. R. v. D., van Mej. B. S. f 2,50: J. B. f 60, Barneveld. Door den Heer D. Romijn Hzn., v. d. Barnev. Hulp Zend-Ver... Blokzijl. Door Ds. Creutzberg Breda. Jhr. Mr. G. S. f 2,50; J. D v. d. M. f 1.50 Colmschate. Door Ds. H. G. v. d F., inhoud kerkbus Enkhuizen. G. v. L 'a Gravenhage. N. N Grootebroek. Kerkeraad der Ned. Herv. Gem Haarlem. A. B Hamburg. Wrn. B Haren. Chr. Jongel.-Ver Heemstede. Mevr. M. L 's Heerenberg. G. M Hellevoetsluis. L. v. d. B s Hertogenbosch. R. G. M 62,50 6,— 12,50 25,— 4,— 14,10J 1,50 25,— 15,— 200,— 25,— 2,50 50,— * - li— 1,—

Sluiten