Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Thermometer. Behoeven wij nog nader uitleg te geven ? De Thermometer spreekt voor zich zelf. Voor het bouwen der Nieuwe Zendingsschool is noodig: Twee Honderd Duizend GULDEN. Tot op 31 December 1913 is ingekomen f 12.509. . Er is dus nog heel wat noodig. Hoeveel zal de thermometer in het volgende maandbericht aanwijzen? 31 December 1913 f 12.509.-.

Sluiten