Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Br. Sijsling maakt met zijn sciopticon een tournée door Noord- en Zuid-Beveland. In de classis Goes stelt men bijzonder belang in den arbeid van het Sangi en Talaud Comité, zoodat zijn samenkomsten dan ook meerendeels ten bate van dit Comité gehouden werden. Op speciaal verlangen werden er echter geen beelden van de Sangi en Talaud eilanden gegeven, daar deze eilanden hier goed bekend zijn, doch van den arbeid van het Genootschap in de Minahassa. Voorwaar een uitstekend middel om den blik van het zending-lievend publiek te verruimen. Natuurlijk werden ook nog verschillende andere plaatsen bezocht.

ZENDELINGEN MET VERLOF.

Zendeling Van den Berg heeft in de afgeloopen maand wederom in verschillende plaatsen gesproken over den arbeid in Deli, waarbij meermalen de lichtbeelden dienst deden. Jammer dat in Kralingen door een klein gebrek aan het toestel (inmiddels verholpen) de beelden niet scherp genoeg op het doek wilden komen.

Mevrouw Hofman bracht een bezoek aan Lent en enkele andere plaatsen in de omgeving van Nijmegen en ook aan Twente. Voorzeker zullen die bezoeken de liefde en belangstelling voor den arbeid in Posso doen toenemen.

Oud-Zendeling Van Balen was Ln Januari vrijwel gebonden aan. Overschie, waar het zendingscheepje „Damé" voltooid werd, dat nu, gedragen door een gtootere zuster, op weg is naar haar bestemming.

Mevrouw van Balen sprak o. m. in Den Haag en in Rotterdam.

Zendeling Metz, nu ook met verlof in het vaderland, heeft reeds aan enkele uitnoodigingen om van zijn arbeid te vertellen gehoor gegeven.

Sluiten