Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestel bij den „Boekhandel van den Zendings-Studieraad" (Javastraat 78, Den Haag) of bij uwen boekhandelaar: TA LASA. EEN TEGENHANGER VAN PAPA i WOENTE, door ALB. C. KRUYT, Zendeling van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Posso. met portret van TA LASA en PAPA i WOENTE Prijs 15 cent. Zeer lezenswaard. Vraagt getalprijs.

Midden Celebes, door Ds. JOH. RAUWS. Met 3 illustraties en kaartje. Een populair geschreven boekje over het Zendingsveld, waarop de laatste jaren zoo veler aandacht is gevestigd. Te bestellen.ZENDINGSBUREAU, Rechter Rottekade 63, ROTTERDAM. Prijs 20 cent, franco per post.

Sluiten