Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEARBEIDERS EEN ZENDINGS - DEMONSTRATIE MET KAARTEN VOOR ZESTIEN JONGELIEDEN. door J. NABER. Hen, die gaarne, de Jongelieden uit hun Vereeniging of omgeving willen interesseeren voor de Zending, raden wij aan dit werkje te bestellen. 't Is iets geheel nieuws! Te bestellen: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam. Prijs franco per post 10 cent.

Zooeven verschenen: NOEMFOR Eene geschiedenis van vijf jaren Zendingsarbeid, door Zendeling F. J. F. VAN HASSELT, met I-taartje en 2 illustraties, Een prettig, vlot geschreven boekje, dat al vertellende een goeden kijk geeft op den voortgang van het Evangelie op dit eiland, dat behoort bij Nieuw-Guinea. Te bestellen: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam. Prijs ƒ 0,20 franco per post.

Sluiten