Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door den Agent H. Sijsling.

Breukelen, door Ds. V. uit do maand, zendingscoli. f 30,—, id. voor de scholen in de Minahassa f 15,—; Hekelingen , cat.bus f 2,—: Haarlem , J. W. B.sse v. L. contr. f 5,25; Rotterdam , door D«. H. van N N. f 1,—, id. van N' N. f 1, —, Schipluiden , van de kinderen der zond.sch. f 6,—; Weesp, van Hulpverg. voor In- en Uitw. Zending f 10,— » 70,25

Ontvangen van de Zending-kerkjes:

4 ,604 1.75 86,98^ Bovendien uit Zendingkerkje 47 / > '3,55£ (boven verantwoord). Tot:, al f 254.04 No. No. No. No. 57 f 1,— 600 f 2,50 840 f 1,85 968 65 • 40,— 676 » 2,16* 855 ■» 11,05^ 1035 394 » 4,— 617 » 1,35 8H1 » 3,5«» 513 > 9,46 785 » 2.— 892 » 1.75

Speciaal voor de Utrechtsche Zendingsvereeniging:

Door den Agent H. Sijsling. Haarlem , J. W. B.sse v. L., contr ,.

Verder uit:

Amsterdam. Door Br. v. d. Roest, lichtbeelden zondagsschool Mej. de B Appingedam. Door idem van W. O Bemmel. Door idem coll. vertelavond Beuning»n. Door idem idem Driel l>ü Arnhem. Door idem idem Qendt (Gld.) Door idem idem '8 Qravenhage. Aandeel bijdrage voor 1914 van de Kon. Ned. Mjj. lot Expl. van Petroleumbronnen in Ned.-Indië f 1400,—: door Br. v. d. Koest van Mej. B. van de kinderen der Mollschool f 5,— Hees. Door Br. v. d. Roest. eoll. vertelavond Kalenberg. gift van P. L .. Nijmegen. '»oor Br v d. Roest, coll. lokaal f 11,50, uit de cat.bus van den Eerw. Heer Douma f 2,50 Overasseit. Door idem, coll. N.H.K Schiedam. Van het Lucia Hofmanfonds Sexbierum. Door Ds. N. C. J. de Minjer. uit de coll. „Week der gebeden" Slijk Ewijk. Door Br. v. d. Roest, coll N .H.K Utrecht. Door idem, van Mej. B Varseveld. Door idem, van Ds. Westerbeek van Eerten voor lectuur zondagsschool te Sinderen f 0,50 en van N.V. f 2,Valburg. Door idem, coll. N.H.K. / 8. —. cat.bus f 5,—, uit het fonds Chr. belangen ƒ5, — , weggelegde stuivertjes f 0,60 Wijchen. Door idem, coll. vertelavond f 7,16. van G. v. Z. f 1,50. W. d. B. f 1,—. N. B. f 1,—, die niet aanwezig konden zjjn Totaal

De collecten en giften uit Nijmegen, Valburg, Slyk-Ewyk, Driel, (iendt, Overasselt, Bemmel, Hees, Wgchen en Beuningen, zyn speciaal bestemd voor het werk op Biak.

Bovendien werd nog ontvangen voor de Meisjes Kost- en Dagschool te Tomohon en afgedragen aan den Penningmeester:

Door den Agent H. Sijsling: 's Gravenhage, Ds. K. f 2, —, Mevr. R. f 10,—.

Speciaal voor het Rijnsch Zendinggenootschap:

Sexbierum. Door Ds. N. C. J. de Minjer, uit coll. ,,Week der Gebeden" ». .. | f 5 —

Speciaal voor het Sangi en Talaud Comité:

Door den Agent H. Sijsling: 's Gravenhage, door Ds. Sch. van N. N. .. .. .. 1 f 1,—

Voor de Nederlandsche Zendingsschool (bouwfonds):

Door den Agent H. Sijsling: Hilversum , Mej. C. F. f 40. -

Sluiten