Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage, behoorende bij Maandbericht van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, No. 4, Jaargang 1914.

Afdeeling

BINNENLANDSCHE ACTIE

BUREAU: RECHTER ROTTEKADE No. 63, ROTTERDAM

Nederlandsch Zendelinggenootschap, Utrechtsche Zendingsvereenïging Rijnsch Zendinggenootschap en Sangi en Talaud Comité.

Zendingsdirectoren: Ds. J. W. GUNNING - Ds. JOH. RAUWS.

Vertegenwoordiger: J. L. D. VAN DER ROEST, Domplein 10, UTRECHT.

Administrateur: J. NABER.

Agenten : D. HOGEWEG, Steenwijk, P. C. VAN MELLE, Middelburg. H. SIJSLING, Noordsingel 149, ROTTERDAM.

Algemeen Administrateur: A. SPRUYT.

Met Zendeling van der Roest door Zeeland en Brabant.

De classicale Zendingsactie in Zeeuwsch-Vlaanderen had mij verzocht in Februari een bezoek te brengen aan verschillende gemeenten in het land van Cadzand en van Axel. Het spreekt van zelf, dat ik dankbaar dat verzoek inwilligde. Op den laatsten dag van de eerste maand dezes jaars kwam ik aan in het land van Cadzand. Het was niet de eerste maal, dat ik deze streek bezocht, zoodat voor velen ondergeteekende geen onbekende meer is. Nieuwvliet was n°. i. Te Breskens aangekomen kwam er spoedig een rijtuigje om mij daarheen te brengen. De kist met voorwerpen was reeds voor mij aangekomen, maar omdat de gelegenheid tot vervoer wat moeilijk was, werden verschillende dingen in een koffer gepakt en dus slechts een gedeelte van de verzameling medegenomen. Het weder was wonder schoon, en gedurende mijn verblijf van 13 dagen in Zeeuwsch-Vlaanderen bleef het mooi. Nog nimmer heb ik een rondreisje van zooveel dagen gemaakt, waarbij ik mijn regenscherm niet behoefde te gebruiken. Niemand behoefde dan ook thuis te blijven, omdat het „geen weer" was. Een aandachtige schare, Nieuwvliet is een kleine gemeente, vulde des Zondagsmorgens het Kerkgebouw. Na den dienst liet ik den menschen het één en ander zien en vertelde hun er nog wat van. De belangstelling in het werk der Zending is hier meer en beter geworden,

9l 3l3-92007

Sluiten