Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenlandsche Actie Ontvangsten over de maand Februari 1914.

Voor de 4 samenwerkende corporatiën:

Door den Agent D. Hogeweg. Emmerik, coll. bjj lichtbeelden ƒ 6,14: Groningen, Br. N. Busje van de bidstonden ƒ 4,81; Haren, coll. N. H. K. ƒ 4,78$, Cat.-bus Ds. H. f 9,58$; 's Heerenberg, coll. N. H K. ƒ 6,60; Scherpenxeel (G.J, coll. N. H. K. f 69,—; Steenwyjk. voor assistentie Ger. Zend. Verg. ƒ5,— ; Uithuixen , busje Bob en Herman ƒ 6,04; Velp , van de kinderen der Zondagsschool van Mej. V. ƒ 9,— ƒ 120,96 Door den Agent P. C. van Melle. Bokstel, J. K. f 1,—, R. D. ƒ 1,—, Wed. N. f 0,50: Dinther, Mej. van der M. ƒ 1,—; Goes, J. v B. ƒ 1,—, Mej. N. N. I,—; Koudekerke, D. K. f 1, —: Middelburg, A. J. v. B. ƒ 1,—, Mevr. S. ƒ 1,—, M. D. ƒ 1,—, P. A. B. ƒ 2,50, A. C. de V. ƒ 2,50, Mej. E. P. ƒ 10,—; Wemetdinge, door Ds. H D. uit de Zendingskas f 15,—; Zoulelande , Ds. J. v. W. ƒ 1,—, J. W. v. S. ƒ1,— .. .. » 41,50 Door den Agent H. Sijsllng. 's Gravenhage , Mejonkvr. E. v. S » 20,—

Verder uit:

Almelo." Door Ds. van Zwet van twee vriendinnen ƒ 5,—, van fam. B. f 2,50 en van N. N. ƒ 2,50 .. » 10,Amsterdam. Door Mej. M. L. uit het legaat voor liefdadige instellingen van wijlen Dr. H. L » 2000,Apeldnorn. Van de Christ. Jongel. Vereen » 3,18 Babylonienbroek. Door Br. v d. Roest coll. vertelavond » 7,02£ Besoyen. Door idem coll. vertelavond ƒ 9,28£ en van de Zend.-school ƒ 2,50 .. * 11,78$ Drunen. Door idem coll. vertelavond » 4,23 Dussen Door idem coll. vertelavond » 7,8 Hilversum. Zr E K » 5,— Meeuwen. Door Br. v. d. Roest coll. vertelavond » 7,54 Neerbosch (Weesinrichting). Door idem coll. Zondagvoorm. 22 Febr » 16,— Obdam. Kerker. N. H. G » 2,50 0. en W. Souburg. Door Br. v. d. Roest van A. B » 2,50 Prinsenhage Door idem coll. N. H. K. ƒ 7,10 en uit cat.-bus f 2,90 » 10,Rotterdam. Mej. H. W. C. ƒ 1,—, coll. spreekb. Zend. H. Sündermann in de Zond.-Kapel op 24 Febr. f 19,93 » 20,9 Sliedrecht. H. K » 1,50 Zeist. J. H. W. contr » 1,~ Totaal ƒ 2293.45 Waarvan voor N. Z. G. 39 % = . » » U. Z. V. 42 % = . » R. Z. G. 10 % = . » S. en T. C. 9 % = . ƒ 894,44è » 963,25 » 229,34* » 206,41 ƒ2293,45

Speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap:

Door den Agent D. Hogeweg. Warns, Scharl en Laaxum , contr Door den Agent P. G. van Melle. Domburg, L. J. v. V. ƒ 2,— ; Dongen , Ds. D. ƒ 1,—; Gapinge. F. D. ƒ 2,Ds. J. W. V. ƒ 1,—; Veehei, Ds. A. de J. ƒ 1,—; Wemeldinge , H. M. f 2,50 Door den Agent H. Sijsllng. Amsterdam, Zr. P. ƒ 2,—, Zr. B. f 2,— Ontvangen van de Zending-kerkjes : No. 1,11 1080 l.Olè 5,20 i 3,50 Totaal No. No. 548 r 4- 803 f 741 > -,82$ 844 » 771 » 1,72$ 911 > ƒ 13,75 > 9,50 > 4,— » 17,37$ ƒ 44,62è

Sluiten