Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Speciaal voor de Utrechtsche Zendingsvereeniging:

Door den Agent H. Sijsling. Haarlem , Mejonkvr. W. 0. f 200,—, Mr. JI. W. B. f 25,f 25,—, Ds. N. ƒ 10,— ist , Mevr. B.-K. f 260,—

Verder uit:

Amsterdam. A. Z. voor he£ tekort f 350,—, door Br. v. d. Roest uit de coll. 27 Jan. f 5,—, coll. Herst. Evang. Luth. Gem. 25 Jan. f 39,48 Berlicum (N.-Br.). Ds. L. D. d. J. S. voor het tekort Breda. Door Br. v. d. Roest van Mevr. van E. voor het lezen der Berichten .. 's Gravenhage. Door Jonkvr. d. 1. B. C. van N. N Leiden. Van de Vereeniging tot bev. der Zendingszaak (Hulpver. van het Ned. Zend. Gen.) gedeeltelijke opbrengst van den aldaar gehouden Zendingsbazaar .. Wanneperveen, (Belt en Schutsloot) door Br. v. d. Roest uit het Zendingsbusje der Knapenver. ,,M\jn zoon geef My uw hart" Zeist. Door idem van Mej. H. C. voor het te vreezen tekort Voor den Zendingsarbeid op Boeroe, door Br. v. d. Roest, uit: Axel. Coll. N. H. K. f 18,55, opbrengst lichtbeeldenavond f 24,95£ en coll. idem f 8,77§ Breskens. Coll. vertelavond Cadzand. Coll. vertelavond f 15,—, nagift f 1, — Qroede. Coll. vertelavond Hoek. Coll. vertelavond Hoofdplaat. Coll. vertelavond Nieuwvliet. Coll. N. H. K Schoondljke. Coll. Evang. f 3,62$, van op Zondag gelegde eieren f 1,75, van op Jongejuffr. Chr. de V. van de Zondagsschool f 2,— Sluis. Coll, vertelavond Sluiskil (Terneuzen). Coll. N. H. K Terneuzen. Coll. N. H. K. f 14,50, Mej. v. d. O. f 1,— Zaamslag. Coll. lichtbeeldenavond Zuidzande. Coll. vertelavond f 6,16£, van C. G. f 1, — Totaal

Speciaal voor het Rijnsch Zendinggenootschap:

Amsterdam. Voor het tekort van A. Z Jerlicum (N.-Br.). Idem van Ds. L. D. de J. S .. f » 150,— 30,— Totaal f 180,Speciaal

voor het Sangi en Talaud Comité:

Amsterdam. Voor het tekort van A. Z Berlicum (N.-Br.). Idem van L. D. d. J. S Door Br. v. d. Roest uit: Biezelinge. Coll. N. H. K. f 7,— en van de Zondagsschool f 1,50 Capelle bij Goes. Opbrengst liehtbeeldenavond Cats. Coll. vertelavond Kamperland. Coll vertelavond Ko r tgene. Coll. N. H. K f 13,26, aan de pastorie bezorgd f 0,25 Wissekerke. Coll. vertelavond Wissekerke (Geersdijk). Vertelavond Openbare School Totaal

Bovendien werd nog ontvangen voor de Meisjes Kost- en Dagschool te Tomohon en afgedragen aan den Penningmeester:

Door den Agent H. Sijsling: Amsterdam, Dames W. f 10,—, 's-Qravenhage, Jonkvr. d. 1. B. C. / 60,—, N. N f 100,—, Jonkvr. d' E. f 5,— , Leidm, Dr. H. M. v. N. f 5,—, Rotterdam , C. v. S. f 2,50 182,50

Sluiten