Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kasigoentjoe werkt. Waarlijk, het was een goede avond. Mijn stem was helaas in minder goede conditie geraakt. Reeds in Alkmaar was dat het geval en niettegenstaande heeschheid bleef ik toch noch drie avonden doorspreken. Te Rotterdam, in de kapel aan de Vriendenlaan, waar een vertelavond met voorwerpen werd gehouden, moest ik alle zeilen bijzetten om mijn geluid te behouden. Ook dat was een goede avond, die wel wat beter bezocht had kunnen zijn. Nu ben ik stemmeloos. Hartelijk hoop ik dat ik de samenkomsten in deze week zelf zal kunnen leiden, maar ik vrees er wel voor. God heeft mij gelegenheid te over gegeven om ook in dezen maand te doen wat de hand vindt om te doen. Hij doe verzoening over het verkeerde en zondige, dat in dit werk was. Hij zegene de pogingen, die werden aangewend. Ik dank allen voor de vriendelijkheid mij bewezen in en op zoo velerlei wijze. De Heer heeft deze maand voor mij gemaakt tot een blijde, want Zijn goedheid was groot over ons.

J. L. D. YAM DER ROEST.

Van af 1 Mei is mijn adres: Oude Gracht T.Z. 184 bis , Utrecht.

De vier samenwerkend^ Zendingscorporaties hebben gezamenlijk elk jaar noodig tusschen de 3 en 4 honderd duizend gulden.

ONZE AGENTEN.

Alle drie hebben met ongesteldheid te kampen gehad en daardoor hun arbeid moeten beperken, doch de een zoowel als de ander is wederom aan het werk.

Br. Hogeweg, gewoonlijk een specialiteit in het winnen of herwinnen van contribuanten, had deze maanden op dit terrein weinig succes. Het is gewenscht, dat onze agenten zich hieromtrent zooveel mogelijk verstaan met de predikanten der gemeenten, welke zij bezoeken. Dezen houden toch ge-

Sluiten